OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Personer i OMT-västar grillar

  Välkommen till OMT

  Detta är ett urval av de erfarenheter som vi på OMT framgångsrikt har genomfört ute hos våra kunder under våra yrkeskarriärer. Alla OMT medarbetare är anställda på rekommendationer och besitter en unik kompetens som alltid är kombinerad med god affärsmässighet och inspirerande personlighet.

  • Filtrera utvalda case och erfarenheter efter kategori


  Processindustri

  Zinkgruvan Mining AB

  Rörprojektering för anläggning tillverkande återfyllnadsmassa till gruvgångar.

  Fordonsindustri

  Volvo CE

  Projektledning inom produktion och inköp. Supply chain management med leverantörsutveckling

  Energi

  Tekniska verken i Linköping AB

  Teknisk konsultation och projektledning. Framtagande av underhållsplan ångturbin.

  Tillverkande industri

  Swedwood International AB

  Utveckling av massivträproduktion för IKEA, främst limfog, sågverk och komponenter. Ansvar för ett flertal försök av nya produktionsmetoder och ny teknik. Teknisk support till de lokala enheterna.

  Processindustri

  Stora Grycksbo AB

  Projekt GP2000. Projektering PM10 med kringutrustning samt montageledning stoppjobb. Projektering GP2000. Rörprojektering ångstam samt montageledning stoppjobb

  Processindustri

  Stora Enso Hylte AB

  Hyltebruk. Projektsamordning, tidsplanering.  Ny organosorbanläggning PM1-4. Mek- och rörprojektering. Projektering av tömningsledning kokeri. Beräkning och layout. PM 4. Projektering, installation av ånglåda. Layout, rör- och isometriritning.…

  Processindustri

  Stora Enso AB

  Montageövervakning vid montage av pappersmaskin.

  Transport

  Stockholm Läns Landsting

  Projektledning hos Storstockholms Lokaltrafik (SL): Framtagande av fordonsstrategi för Spårväg City Utveckling av nytt förarlöst tunnelbanesystem för röda linjen. Kvalitet- och konfigurationsansvar för leveransprojekt av nya pendeltåg X60A och X60B. Leveransprojekt av nya spårvagnar till Spårväg City

  Energi

  Siemens Industrial Turbomachinary AB

  Projektledning av utvecklings- och leveransprojekt. Teknisk konsultation gällande mek, el, automation samt kvalitet. Projektering av gasturbiner, tekniska utredningar, processberäkningar, processcheman, PDMS‑projektering. Förstudier och affärsplanering gällande nya produkter och tjänster.

  OMT kollegor