Erfarenheter

Detta är ett urval av de erfarenheter som vi på OMT framgångsrikt har genomfört ute hos våra kunder under våra yrkeskarriärer. Alla OMT medarbetare är anställda på rekommendationer och besitter en unik kompetens som alltid är kombinerad med god affärsmässighet och inspirerande personlighet.

Utvalda case

Alstom Transport

Project Quality Safety Management, upprättande av kvalitets-, säkerhets- och kontrollplaner inom fordonsunderhåll samt projektledning.

Läs mer

AstraZeneca

Delprojektledning för ombyggnads- och serviceprojekt samt bistå med teknisk kompetens till AZ serviceorganisation för deras forsknings- och tillverkningsutrustning.

Läs mer

Atlas Copco

Projektledning av installationsprojekt av industriverktyg.

Läs mer

Bombardier

Teknisk projektledning av tågleverans samt projektuppföljning av tågservice. 

Läs mer

Cytiva (GE Healthcare)

OMT projekt-, montage- & driftsättningsleder ny produktionslina hos Cytiva. Projektet syftade till en ökad kapacitet genom en ny produktionslina som är en del av sephadex tillverkningen på Cytiva i Uppsala.

Läs mer

Fortum Värme AB – Stockholm Exergi

OMT har haft ledande roll i uppgraderingen av kontrollsystemet till T3000 på anläggningen Ropsten 3 tillsammans med Siemens. Ropsten 3 består av 4 värmepumpar som utvinner värme från sjövatten med en total effekt på 115MW.

Läs mer

GKN Driveline

Teknisk projektledning och beredning inom produktionsteknik.

Läs mer

Lantmännen Agroetanol, AGA

Anpassning och utbyggnad av etanolfabrik för leverans av rågas.

Läs mer

Meritor

Förstudie på uppdrag av Meritor.

Läs mer

Moderaterna

OMT EnerViz hos Moderaterna i Norrköping

Läs mer

Siemens

OMT har haft ledande roller i Siemens utvecklingsprojekt SGT750.

Läs mer

Stockholm Exergi – Bristaverket

Uppdrag som revisionssamordnare med ansvar för planering och genomförande av revisionsarbeten på Bristaverket.

Läs mer

Strukton Rail

Interimlösning platschef inom spårbunuden trafik på entrepenörsidan för Citybanan

Läs mer

Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting

Projektledning hos Storstockholms Lokaltrafik (SL).

Läs mer

Volvo CE Eskilstuna

Projektinköp, avtal och prisförhandlingar inom Supply Chain Management

Läs mer

Volvo GTO/Powertrain Köping

Projektledning av framtagande av ny växellåda.

Läs mer

Volvo Personvagnar Göteborg

Uppdrag som Task Group Leader, underhållsingenjör, projektledare och utrustningstekniker.

Läs mer

Volvo Personvagnar Torslanda

Projektledning av implementering av projektet Marketplace Volvo Personvagnar Torslanda.

Läs mer

YARA

YARAs produktionsanläggning i Köping tillverkar TAN (teknisk ammoniumnitrat) med en kapacitet på 360 000 ton per år. TAN används för att tillverka civila sprängämnen till bland annat gruvindustrier och vägar. OMT agerade projektledare med tekniskt samordningsansvar.

Läs mer

Ytterligare erfarenheter

Aga Gas AB

Projektledning av koldioxidanläggning utanför Norrkoping. Mek & rörprojektering samt montageledning av all processutrustning. Projektledning samt montageledning av syrgasanläggning på SSAB.

Alstom Power, Norrköping

Projektledning för rör och mek. Konstruktion, provning, driftsättning och dokumentation för turbinskydd med styrsystem ABB AC800xA Control Builder för kärnkraftverk Ringhals 3/4.

ARLA Foods

Vimmerby. Nybyggnation av styrsystem, förstudie, programmering, provning, driftsättning, dokumentation och kundkontakt för ny separerings-/ avloppsanläggning till ARLA Foods Vimmerby med Styrsystem Rockwell Automation RSLogix och Bildbyggnad Rockwell Automation RSView Studio.

Arvin Meritor AB

Projektledning av förbättringsprocesser inom produktion. Optimera logistikflödet för att nå världsklass avseende lager, ledtid och logistikkostnader.

Atlas Copco Industrial Technique AB

Projektledning och installation åt Atlas Copco Tools

BillerudKorsnäs

Frövi Mek- och rörprojektering inom avd kausticering, vitlutsoxidering och mesatork.

Boo Forssjö AB

Nybyggnation av styrsystem Siemens LOGO för pakethissanläggning åt Boo Forsjöö Sågverk i Hjortkvarn.

Celexa Fastighetskapital

Totalprojektering av ny fjärrkylanläggning till Tomteboda postterminal.

E.ON Värme

Projektledning och projektering åt Händelöverket i Norrkoping

EON ES

Felsökning & support i styrsystemet för P13 Händelöverket. Byte styrsystem för sotblåsning panna 1 (P1 & P3) i Hässelbyverket, Fortum. I samarbete med Autsyde.

Freudenberg

Maskinombyggnader, el/automation, programmering, bland annat uppdatering och byten av servodrifter.

Holmen Paper AB

Braviken. Anläggningsprojektering projekt SO2, Projektledning och konstruktion. Tankunderlag, flödesschemor och layouter för DIP2. Processcheman, layout-, tank- och rörritningar anläggningsprojektering för projekt DIP2. Hallstavik Ny emballering med kringutrustning. Mek- och rörprojektering samt montagesamordning. Projektering av ny ångstam.

Infratek

Projektledning av nytt fibernät i Strömstad.

Lämneå Bruk AB

Ljusfallshammar Driftsättning hos kunder i hela världen, PLC programmering, elskåpsmontage, felsökning och service, teknisk support vid mässor och kundbesök.

Lenze Transmissioner AB

Linköping Driftsättning av servo och frekvensomvandlare, kund och säljsupport, Kursledare för utbildning av kunder (frekvensomvandlare och servo), Elcadritning och elskåpsmontage.

Metso Paper Karlstad AB

Weyerhaeuser, Valliant, USA. Ombyggnad av pressparti PM2. Montageövervakning och samordning av rörmontage.

Norske Skogindustrier AS

Nordenfjelske Treforedling, Skogn, Norge. Montageassistans och uppföljning på plats vid uppförande av ny returpappers anläggning. Komplett mek- och rörkonstruktion för en ny returpappers anläggning. Biokjel. Projektering av bränslehantering samt projektering av ventilation pannhus. Processcheman, layout-, rör- och isometriritning.

Siemens Industrial Turbomachinary AB

Projektledning av utvecklings- och leveransprojekt. Teknisk konsultation gällande mek, el, automation samt kvalitet. Projektering av gasturbiner, tekniska utredningar, processberäkningar, processcheman, PDMS‑projektering. Förstudier och affärsplanering gällande nya produkter och tjänster.

Stockholm Läns Landsting

Projektledning hos Storstockholms Lokaltrafik (SL): Framtagande av fordonsstrategi för Spårväg City Utveckling av nytt förarlöst tunnelbanesystem för röda linjen. Kvalitet- och konfigurationsansvar för leveransprojekt av nya pendeltåg X60A och X60B. Leveransprojekt av nya spårvagnar till Spårväg City

Stora Enso AB

Montageövervakning vid montage av pappersmaskin.

Stora Enso Hylte AB

Hyltebruk. Projektsamordning, tidsplanering.  Ny organosorbanläggning PM1-4. Mek- och rörprojektering. Projektering av tömningsledning kokeri. Beräkning och layout. PM 4. Projektering, installation av ånglåda. Layout, rör- och isometriritning. SO2-hantering – projektering av SO2-anläggning, processcheman, layout-, tank-, rör- och isometriritning. HB-98. Mek- och rörprojektering vid installation av slampress, avloppsrening. Ångreducering, isometri-, layout- och rörritning för projektering av ångsystem. Projektering av Blektorn. Processcheman, layout-, tank- och rörritning. Mek- och rörprojektering vid installation av slampress RP2. Rörprojektering installation av flistvätt.

Stora Grycksbo AB

Projekt GP2000. Projektering PM10 med kringutrustning samt montageledning stoppjobb. Projektering GP2000. Rörprojektering ångstam samt montageledning stoppjobb

Swedwood International AB

Utveckling av massivträproduktion för IKEA, främst limfog, sågverk och komponenter. Ansvar för ett flertal försök av nya produktionsmetoder och ny teknik. Teknisk support till de lokala enheterna.

Tekniska verken i Linköping AB

Teknisk konsultation och projektledning. Framtagande av underhållsplan ångturbin.

Volvo CE

Projektledning inom produktion och inköp. Supply chain management med leverantörsutveckling

Zinkgruvan Mining AB

Rörprojektering för anläggning tillverkande återfyllnadsmassa till gruvgångar.