Energi- & Processindustri

Vi har lång erfarenhet av energibranschen, både i form av kunskap av anläggningar som kraftverk, fjärrvärmeanläggningar och distribution av el och värme.

Vi har lång erfarenhet av processindustrin i form av kunskap om anläggningar som pappersbruk, processanläggningar för etanol, gaser och annan media.

Energi

Vi medverkar i utveckling av komponenter som turbiner, generatorer, ställverk, transformatorer med mera. Vi kan projektering och underhåll för att optimera projekt som driftsekonomi. Genom vår certifierade verksamhet- och projektmetodik skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat.

Med vår kunskap, erfarenhet och drivkraft ger vi er bättre samverkan mellan olika parter för effektivare utnyttjande av personal och utrustning, ökad fokus på avvikelser för att följa tidplaner mer effektivt, förbättrad verksamhetsplanering för ökad och säkrare arbetsmiljö.

Inom energi arbetar vi med:

 • Investeringskalkyler och förstudier
 • Tidsplanering
 • Projektering och konstruktion av mek, el, instrument och automation
 • Utföra haveriutredningar genom rotorsaksanalyser med erfarenhetsrapportering.
 • Utföra utredningar och analyser av processer och anläggningsutrustning.
 • Beredning
 • Projektledning
 • Montageledning
 • Driftsättning
 • Provning
 • Revisionsledning
 • Revisions-/underhållsledning och planering för förebyggande och avhjälpande underhåll.
 • Riskanalyser och säkerhet
 • Nuvärdesanalyser enligt LEAN
 • Genomföra förbättringsarbete utifrån återkommande avvikelser

Processindustri

Vi kan projektering och underhåll för att optimera projekt och driftsekonomi. Genom vår certifierade verksamhet- och projektmetodik skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat.

Inom processindustrin arbetar vi med:

 • Investeringskalkyler och förstudier innefattande budget och tidsplaner inför investeringsbeslut
 • Tidsplanering av projekt och revisioner
 • Projektledning av små som stora anläggningsprojekt
 • Projektering och konstruktion av mek, rör, el, instrument och automation. Vi tar fram dimensionering, konstruktionsritningar och komponentspecifikationer
 • Förfrågningsunderlag och upphandling av processutrustning
 • Montageledning
 • Driftsättning
 • Provning
 • Revisionsledning
 • Underhållsledning och planering för förebyggande och avhjälpande underhåll
 • Riskanalyser och säkerhet
 • Kvalitet och CE märkning