OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Solceller och vindkraftverk.

  Energi- & Processindustri

  Vi har lång erfarenhet av energibranschen, både i form av kunskap av kraftverk, fjärrvärmeanläggningar och distribution av el och värme. Inom processindustrin har vi erfarenhet och kunskap om anläggningar som pappersbruk, och processanläggningar för etanol, gaser och annan media.

  Energi

  Vi medverkar i utvecklingen av komponenter som turbiner, generatorer, ställverk, transformatorer med mera. Vi kan projektering och underhåll för att optimera projekt och driftsekonomi. Genom vår certifierade verksamhet- och projektmetodik skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat.

  Med vår kunskap, erfarenhet och drivkraft levererar vi bättre samverkan mellan olika parter för effektivare utnyttjande av personal och utrustning, ökad fokus på avvikelser för att följa tidplaner mer effektivt, förbättrad verksamhetsplanering för ökad och säkrare arbetsmiljö.

  Inom energi arbetar vi med:

  • Investeringskalkyler och förstudier
  • Tidsplanering
  • Projektering och konstruktion av mek, el, instrument och automation
  • Haveriutredningar genom rotorsaksanalyser med erfarenhetsrapportering.
  • Utredningar och analyser av processer och anläggningsutrustning.
  • Beredning
  • Projektledning
  • Montageledning
  • Driftsättning
  • Provning
  • Revisionsledning
  • Revisions- /underhållsledning och planering för förebyggande och avhjälpande underhåll.
  • Riskanalyser och säkerhet
  • Nuvärdesanalyser enligt LEAN
  • Förbättringsarbete utifrån återkommande avvikelser

  Processindustri

  Vi kan projektering och underhåll för att optimera projekt och driftsekonomi. Genom vår certifierade verksamhet- och projektmetodik skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat.

  Inom processindustrin arbetar vi med:

  • Investeringskalkyler och förstudier innefattande budget och tidsplaner inför investeringsbeslut.
  • Tidsplanering av projekt och revisioner
  • Projektledning av små som stora anläggningsprojekt
  • Projektering och konstruktion av mek, rör, el, instrument och automation.
  • Förfrågningsunderlag och upphandling av processutrustning
  • Montageledning
  • Driftsättning
  • Provning
  • Revisionsledning
  • Underhållsledning och planering för förebyggande och avhjälpande underhåll
  • Riskanalyser och säkerhet
  • Kvalitet och CE märkning