Om OMT

OMT innebär förbättringar inom Organisation, Management och Teknik. Vi skapar effektivitet i tekniska projekt och verksamheter samt funktion och tillgänglighet. Detta genom att arbeta med ledarskap, projektledning, konsulttjänster och teknikprodukter till våra kunder med fokus på lösningar och kvalitet. Hos OMT får man tillgång till erfarenhet genom utvalda och rekommenderade kollegor. Vi arbetar med en tydlig metodik för att säkerställa kvalitet på tjänster, produkter, kund- och medarbetarnöjdhet. Sunt förnuft, kvalitet istället för kvantitet, affärsmannaskap är kännetecken på vår verksamhet.

Affärsidé


OMT erbjuder lösningar inom tekniska branscher i form av konsulttjänster, tillverkning av teknisk utrustning samt fastighetsutveckling. Detta med starkt personligt engagemang för att överträffa våra kunders förväntningar. Vårt affärsmannaskap ska alltid utgå från att alla parter i en affär skall vara vinnare!

Företaget startades av John Filipiak Wallderin som Östergötlands Mätartjänst i december 2005 för att erbjuda avläsningstjänster av mätare, konsulttjänster och energilösningar till fastighetsägare, energibolag och teknikföretag.
2007 ändrade vi namnet till OMT AB då Erik Hollertz klev in som delägare. Vi utökade vår produktportfölj och satsade mer på våra konsulttjänster. OMT fick från och med nu stå för Östergötlands Management & Teknik.

Juni 2008 klev även Nicklas Söderholm in som delägare för att klara ytterligare expansion. Från och med 2009 arbetar vi med konsulttjänster och entreprenader inom teknik som mekanik, automation och el.

Hösten 2009 drog vi igång OMT Service AB för att även kunna erbjuda servicetjänster som installation, montage och underhållstjänster till våra kunder.

Januari 2010 startade vi vårt Mälardalskontor för att klara av en expansion utanför Östergötland. Senare samma år startade vi även ett kontor i Göteborg för att verka lokalt nära våra Göteborgskunder.

2011 förvärvade vi inkråmet i Port & Elservice i Svealand AB och införlivade verksamheten in i OMT Service AB.

Expansionen fortsatte under 2012 med en etablering i Stockholm. Under 2013 hann vi med ett kontor i Västerås, vi införlivade OMT Service AB till ett riktigt dotterbolag, omorganiserade och blev en äkta koncern.

I slutet på 2014 sålde vi portserviceverksamheten efter att ha optimerat och strukturerat verksamheten.

År 2015 ISO 9001-certifierade vi vår verksamhet för att säkerställa vår metodik och leveranser.

2017 startade vi året med en ny koncernstruktur där vi bolagiserat våra affärsområden och skapat en verksamhetsstruktur som är mer tydlig både internt inom vår verksamhet samt mot marknaden. Under 2017 förvärvade vi Techcon för att gemensamt erbjuda våra kunder och medarbetare fler och bättre lösningar samt öppnade kontor i Linköping och Falun.

2018 definierade vi vad ”Technical Business Engineering” innebär för oss och vad det står för. Vi tydliggjorde vår mission, vår vision, våra mål och vårt hur. Vi renodlade och effektiviserade vår verksamhet. Förbättring är ett stående inslag i vår kultur. Vi lämnade gamla sätt att affärsplanera och började istället värdeplanera för att definiera affärsnytta för kollegor och kunder. Vi avyttrade vårt ägande i Techcon efter att ha infört struktur och metodik i verksamheten.

2019 skaffade vi oss ett kontor i Kalmar och fortsatte vår resa till ett nytt, förbättrat OMT där OMT står för förbättringar inom Organisation, Management och Teknik.

2020 går vi in i en ytterligare förbättrad organisation där fokus på lösningar och kompetens förtydligats.

Sedan verksamheten startades 2005 och från att OMT blev ett aktiebolag 2007 har vi haft en årlig tillväxt med positivt resultat. Vår verksamhet har gått från att vara en enmanskonsultverksamhet till att bestå av en verksamhet bestående av flera dotterbolag och verksamheter som levererar tjänster och lösningar inom teknisk industri. De flesta av de stora industriella varumärkena är återkommande kunder. Vi är mycket stolta över de referenser och kvalitetsbetyg vi mottagit från stora som små kunder.

Vi har erfarenhet från energibranschen och processindustrin till produktion och infrastruktur, från gasturbiner och pappersmaskiner till lastvagnar och tåg, från konstruktion till montageledning/driftsättning. Vi marknadsför och säljer analys- och optimeringsverktyg för att hjälpa våra kunder att nå högre effektivitet och besparingar. Se våra tjänster på förstasidan för att hitta rätt erbjudande och lösning för er.

Företaget eftersträvar att ta hänsyn och till minsta möjliga påverkan på vår miljö. Vi ska arbeta enligt gynnsamma metoder för miljön och använda verktyg som i möjligaste mån är skonsamma mot miljön.

Företagets tjänster skall vara av sådan kvalitet att de är till våra kunders fulla belåtenhet och utförda på ett fackmannamässigt sätt. Kvalitén på utförda tjänster skall mätas genom kundenkäter minst en gång per år. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2015.

Samtliga medarbetare skall följa arbetsmiljölagen och aktuella regler. Företaget skall värna om sina medarbetare och använda sig av sådana rutiner att en så bra som möjlig arbetsmiljö uppnås.

Ärlighet
Vi är ärliga, håller vad vi lovar och är pålitliga. Lojalitet, kunskap och handling gör oss förtroendeingivande som bolag och som individer. Vi är måna om att ge resultat för våra kunders pengar och samtidigt höja individer i vår omgivning. Fokusering och detaljkunskap ger kvalitet och gör oss kompetenta. Vi utvecklas tillsammans med kunden och lär oss av vardagen. Vi satsar på kompetensutveckling och varje individ tar eget ansvar. Genom vår metodik ger vi stöd och erfarenhetsutbyte. Vi delar med oss av vår kunskap, vår expertis och våra resurser, så att alla förstår vad som är viktigt nu och avgörande för vår framtid.

Engagemang
Vi har ett engagerande agerande som driver våra projekt framåt och hjälper våra kunder att nå satta mål. Vi vågar vara nyskapande, vara banbrytande och utvecklas. Vi utmanar med mod hela tiden normerna för att vara nyskapande, finna nya och bättre sätt att göra saker på. Vi är uppmärksamma på och använder den information vi får för att förbättra våra relationer, lösningar och tjänster. Baserat på vår förståelse för marknaden, söker vi aktivt utveckling och införande av best practice. Rätt lösning i rätt tid i rätt affär!

Kamratskap
Vi erkänner allas bidrag till vår framgång – våra kollegor, våra kunder och våra samarbetspartners. Vi uppmuntrar och belönar prestation, både i vår profession som i mänskligt agerande. Vi förstår vikten av att hjälpas åt och arbetar för att underlätta viljan till att samarbeta. Vår företagskultur består av en stark vi-känsla där vi finns för varandra och hjälper oss att vara förebilder. Tillsammans skapar vi tillfällen att umgås och minnas med glädje. Som OMT:are ställer vi oss bakom människors lika värde och bemöter alla med öppenhet, ärlighet och respekt.

Faktureringsinformation

OMT AB

Fleminggatan 2, 602 24 Norrköping
Org.nummer: 556730-7375
Bankgiro: 5649-6722

OMT Group AB

Fleminggatan 2, 602 24 Norrköping
Org.nummer: 559064-4711
Bankgiro: 356-8813

OMT Management AB

Fleminggatan 2, 602 24 Norrköping
Org.nummer: 559072-1030
Bankgiro: 5140-5355

OMT Tech AB

Fleminggatan 2, 602 24 Norrköping
Org.nummer: 556799-7233
Bankgiro: 496-8020

OMT BuildTech AB

Fleminggatan 2, 602 24 Norrköping
Org.nummer: 559077-0094
Bankgiro: 5146-2315