Electrical & Control Lead Engineering

Tekniknära delprojektledning samt konstruktionsstyrning där vi är tekniskt ansvariga . Vi projekterar och konstruerar inom låg-, mellan- och högspänning och arbetar med elanläggningar, generatorer, ställverk, transformatorer, reläskydd och ledningsnät.

Våra Automationsingenjörer har mångårig erfarenhet inom SCADA, PLC, DCS installation och programmering.

Vi har ingenjörer inom DCS-system som PCS7, T3000 och ABB 800xA samt PLC system Siemens S7 och ABB 800M men tillhandahåller även kompetens och flexibilitet inom flertalet andra produkter.

Electrical & Control Lead Engineering

Automation

Vi projekterar förändringar, förbättringar, effektiviseringar av automationsutrustningar, både i PLC och i SCADA-system. Vi:

 • Konstruerar industriella el- och automationssystem
 • Arbetar med instrumentering
 • Programmerar PLC-system

 • Programmerar överordnade processdatorsystem (HMI/SCADA-system)

 • Utför provning och driftsättning av el- och automationsutrustning

 • Upprättar specifikationer, instruktioner, beskrivningar m.m.

El

Vi arbetar med elanläggningar, generatorer, ställverk, transformatorer, reläskydd och ledningsnät. Vi utför projekteringar inom låg-, mellan- och högspänning och arbetar med elanläggningar, generatorer, ställverk, transformatorer, reläskydd och ledningsnät.Vi:

 • Ansvarar för elektrisk dimensionering, nätberäkning och kostnadskalkylering

 • Arbetar med kretsschemor
 • Projekterar apparatskåp och elskåp

 • Utför arbetsinstruktioner och rutiner
 • Tar fram instrumentlistor och apparatlistor

Vill du veta mer?

Prata gärna med Pontus Bernhardsson

Operativ Chef Electrical & Control Lead Engineering

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-277 99 16
pontus.bernhardsson@omtab.se