OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Business Engineering

  Är länken som kopplar samman affär och teknik. Business Engineering är vårt sätt att hjälpa verksamheter att optimera sitt arbetssätt och koppla samman teknik och säljavdelningarna. Genom verksamhetsanalyser, CPQ (Configure, Price, Quote) verktyg för produktkonfigurering och prisberäkning samt Design Automation kan vi skapa, modellera och konfigurera system för snabbare, bättre och mer effektiva affärer.

  Person bakifrån framför industriell miljö

  Ledtiderna vid försäljning av komplexa produkter kan ofta dra ut på tiden och bli onödigt långa. Om utvecklings- och teknikavdelningen är insatta i hur säljarna arbetar och säljarna i sin tur är insatta i hur produkterna fungerar och är uppbyggda, kan ofta säljprocessen löpa smidigare. I Business Engineering har vi tillsammans samlat på oss över 50 års erfarenhet av effektivisering av säljprocesser.  Ett CPQ-system blir ofta navet i en smidig säljprocess där säljarna får den hjälp de behöver och alltid skapar offerter och sälj dokument med uppdaterad samt korrekt data. Data baseras på välstrukturerade och modulariserade produkter som teknikerna lättare kan underhålla.

  Vårt team innehar expertis inom design automation, konfigurationsmodellering, dokumentgenerering, kvalitets- och test-processer samt säljprocessanalys. Därtill mycket erfarenhet av produktstrukturer och modularisering.  Vi har alla en teknisk bakgrund som ingenjörer och brinner för att skapa affärsnytta.

  Som samarbetspartner med några av de största CPQ-leverantörerna som Tacton Systems kan vi hjälpa Er med att implementera och underhålla Ert CPQ-system, samt analysera hur en CPQ-lösning kan komma att förändra och förbättra just er säljprocess.

  How to engineer your business – Hur effektiv, lönsam, och intäktsbringande är er verksamhet? Skapar ni kund- och medarbetarvärde optimalt och är er organisation trimmad mot samma vision?

  Vi analyserar metodiskt er verksamhet, och identifierar och rekommenderar förbättringar. Vi etablerar de förändringar som krävs samt säkerställer att förändringar, erbjudanden och arbetssätt implementeras korrekt.

  Time to offer – Hur snabbt omvandlar ni en kundförfrågan till en offert som leder till intäktsgenerering?

  Business Engineering hjälper er att konfigurera ert offertskapande till en snabb och effektiv process genom vår kunskap om CPQ (Configure, Price, Quote) lösningar och hur man använder CPQ verktyg för både små och komplexa affärer. Genom CPQ verktyg skapar vi funktionalitet för offerering och försäljning av komplexa produkter. Vi effektiviserar produktivitet inom försäljning och industriell produktion. Vi skapar, modellerar och konfigurerar system för snabbare, bättre och mer effektiva affärer.

  Sales Quality – Hur väl känner er säljorganisation till vad ni kan leverera och hur?

  Eller hur väl känner er engineering till er försäljning&marknad? Ett företags framgång beror till stor del på dess förmåga att anpassa sina erbjudanden och hantering av kundrelationer i en värld som förändras allt snabbare. Företagets förmåga att lyckas med försäljning respektive intäktsgenerering är hela företagets angelägenhet. Business Engineering är vårt sätt att hjälpa verksamheter att optimera sitt erbjudande, sin kundsamverkan och sitt arbetssätt så ni mer kvalitativt och effektivt når era mål, hitrate och ert kundvärde.

  Design Automation – Hur automatiserade och kundanpassade CAD filer har ni?

  Design Automation är att automatisera repeterbara designaktiviteter inom CAD. Det kan betyda effektivisering/automation av: parametrisering, ritningar, produktsammanställningar, eller filhantering. Design Automation används inom säljprocessen för att effektivisera kundanpassningar av CAD underlag för produktion och/eller slutkund. Resultatet blir en minskning av inkorrekta offert och produktionsunderlag och resurser som tidigare arbetat med kundanpassningar kan lägga sin tid på andra värdeskapande aktiviteter. Vi har erfarenheten som krävs för att implementera Design automation hos ert företag.

  Kontaktpersoner

  Företagsledning

  Johan Hardebjer

  Operativ Chef Business Engineering

  073-966 97 55