Fordonsindustri

Inom automotive/fordonsindustrin arbetar vi med verksamhets- och organisationsutveckling, logistikutveckling och supply chain management för att skapa effektiva flöden i projekt och processer, effektivisera bemanning och optimera yta. Med vår erfarenhet driver vi produkt- samt processutveckling, installation och underhåll. Genom vår certifierade verksamhet- och projektmetodik skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat.

Inom fordonsindustrin arbetar vi med:

 • Projektledning
 • Verksamhetsanalyser för att skapa optimeringar.
 • Koncept- och förstudier för att skapa tydliga beslutsunderlag
 • Logistik och materialplanering för att optimera lager, ledtid och logistikkostnader
 • Supply chain management för att skapa leverantörsutveckling och säkra leveranser
 • Lean och kvalitetssäkring
 • Tekniska utredningar
 • Konstruktion av produkter samt funktionsbeskrivningar
 • Underhålls- och utrustningstekniker för el, mekanik och automation inom produktion
 • Installation och driftsättning av exempelvis industriverktyg i produktion
 • Tillverkning och sammansättning inom måleri och karosstillverkning
 • Reservdelsstyrning
 • Rotorsaksanalyser
 • Driftsäkerhetsberedning
 • FU instruktioner/analyser
 • Maskinstatusanalyser