Affärsområden

OMT erbjuder konsulttjänster inom teknik genom våra affärsområden Management Solutions, Technical Solutions och Building Technologies.
  • Välj affärsområde för filtrering av tillhörande tjänsteområden

Technical Solutions

Electronics & Industrial IT

OMT och tjänsteområdet Electronics & Industrial IT (EIIT) erbjuder tekniknära delprojektledare/team leads och utveckling av både hårdvara och mjukvara där vi är tekniskt ansvariga. Vi...

Skiss av planlösning med penna, måttstock och glasögon ovanpå, tre personer diskuterar i bakgrunden.
Building Technologies

Civil works

Inom tjänsteområdet civil works arbetar vi med projekt kopplade till anläggning och infrastruktur. Våra kollegor har mångårig erfarenhet från bland annat järnvägsbranschen och stora infrastrukturprojekt...

Building Technologies

Construction

Inom tjänsteområdet Construction arbetar vi med bygg- och fastighetsrelaterade frågor i både planeringsfas och byggskede. Med erfarenhet inom projektledning, samordning, projekteringsledning och arbetsmiljö hjälper vi...

Person with hard hat from the back
Technical Solutions

Electrical & Control Lead Engineering

Tekniknära delprojektledning samt konstruktionsstyrning där vi är tekniskt ansvariga . Vi projekterar och konstruerar inom låg-, mellan- och högspänning och arbetar med elanläggningar, generatorer, ställverk,...

Hand över olika ritningar som använder ett mätinstrument för att mäta en mutter.
Technical Solutions

Mechanical & Plant Lead Engineering

OMT och avdelningen Mechanical & Plant Lead Engineer erbjuder lösningar inom tekniska branscher i form av tekniknära projektledning och produktutveckling.Vi är drivna i vårt affärsmannaskap...

Person in control room
Technical Solutions

Technical Production Operations

Vi kan skapa tillgänglighet, tillförlitlighet och funktion i er verksamhet genom vårt engagemang och framför allt kompetens av service och underhåll samt installation och montage....

Person bakifrån framför industriell miljö
Management Solutions

Business Engineering

Är länken som kopplar samman affär och teknik. Business Engineering är vårt sätt att hjälpa verksamheter att optimera sitt arbetssätt och koppla samman teknik och...

Papper, ipad och penna
Management Solutions

Project Management

Våra erfarna projektledare står till förfogande till att leda era projekt och uppdrag. En projektledare från OMT Management har gedigen erfarenhet av projektledning, är engagerad...

Personer skakar hand
Management Solutions

Management Consulting

Vi har lång erfarenhet av ledarskap och ledande befattningar inom privat, kommunal och statlig verksamhet. Vi har vänt förlust till vinst, hjälpt organisationer formulera och...