OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Person pekar på projektorduk

  Historia

  Grunden till OMT skapades 2005 för att erbjuda avläsningstjänster av mätare, konsulttjänster och energilösningar till fastighetsägare och energibolag. Idag har OMT flera kontor runt om i Sverige och erbjuder en bred portfölj av tjänster inom Organisation Management och Teknik.

  Företaget startades av John Filipiak Wallderin som Östergötlands Mätartjänst i december 2005 för att erbjuda avläsningstjänster av mätare, konsulttjänster och energilösningar till fastighetsägare, energibolag och teknikföretag.

  2007 ändrade vi namnet till OMT AB då Erik Hollertz klev in som delägare. Vi utökade vår produktportfölj och satsade mer på våra konsulttjänster. OMT fick från och med nu stå för Östergötlands Management & Teknik.Juni 2008 klev även Nicklas Söderholm in som delägare för att klara ytterligare expansion. Från och med 2009 arbetar vi med konsulttjänster och entreprenader inom teknik som mekanik, automation och el.

  Hösten 2009 drog vi igång OMT Service AB för att även kunna erbjuda servicetjänster som installation, montage och underhållstjänster till våra kunder.Januari 2010 startade vi vårt Mälardalskontor för att klara av en expansion utanför Östergötland. Senare samma år startade vi även ett kontor i Göteborg för att verka lokalt nära våra Göteborgskunder.2011 förvärvade vi inkråmet i Port & Elservice i Svealand AB och införlivade verksamheten in i OMT Service AB.

  Expansionen fortsatte under 2012 med en etablering i Stockholm. Under 2013 hann vi med ett kontor i Västerås, vi införlivade OMT Service AB till ett riktigt dotterbolag, omorganiserade och blev en äkta koncern. I slutet på 2014 sålde vi portserviceverksamheten efter att ha optimerat och strukturerat verksamheten.

  År 2015 ISO 9001-certifierade vi vår verksamhet för att säkerställa vår metodik och leveranser. 2017 startade vi året med en ny koncernstruktur där vi bolagiserat våra affärsområden och skapat en verksamhetsstruktur som är mer tydlig både internt inom vår verksamhet samt mot marknaden. Under 2017 förvärvade vi Techcon för att gemensamt erbjuda våra kunder och medarbetare fler och bättre lösningar samt öppnade kontor i Linköping och Falun.2018 definierade vi vad ”Technical Business Engineering” innebär för oss och vad det står för. Vi tydliggjorde vår mission, vår vision, våra mål och vårt hur. Vi renodlade och effektiviserade vår verksamhet. Förbättring är ett stående inslag i vår kultur. Vi lämnade gamla sätt att affärsplanera och började istället värdeplanera för att definiera affärsnytta för kollegor och kunder. Vi avyttrade vårt ägande i Techcon efter att ha infört struktur och metodik i verksamheten.2019 skaffade vi oss ett kontor i Kalmar och fortsatte vår resa till ett nytt, förbättrat OMT där OMT står för förbättringar inom Organisation, Management och Teknik.

  2020 skapade vi en ytterligare förbättrad organisation där fokus på lösningar och kompetens förtydligats.Sedan verksamheten startades 2005 och från att OMT blev ett aktiebolag 2007 har vi haft en årlig tillväxt med positivt resultat. Vår verksamhet har gått från att vara en enmanskonsultverksamhet till att bestå av en verksamhet bestående av flera dotterbolag och verksamheter som levererar tjänster och lösningar inom teknisk industri. De flesta av de stora industriella varumärkena är återkommande kunder. Vi är mycket stolta över de referenser och kvalitetsbetyg vi mottagit från stora som små kunder.Vi har erfarenhet från energibranschen och processindustrin till produktion och infrastruktur, från gasturbiner och pappersmaskiner till lastvagnar och tåg, från konstruktion till montageledning/driftsättning. Vi marknadsför och säljer analys- och optimeringsverktyg för att hjälpa våra kunder att nå högre effektivitet och besparingar. Se våra tjänster på förstasidan för att hitta rätt erbjudande och lösning för er.