OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Mechanical & Plant Lead Engineering

  Tekniknära delprojektledning samt konstruktionsstyrning där vi är tekniskt ansvariga. Hos oss arbetar erfarna konsulter inom anläggning- och konstruktionsteknik samt produktutveckling, i ett nära samarbete med er som kund.
  Vi utför kompletta konstruktionsuppdrag där vi tar hand om produktutveckling från idé till färdig produkt. Hjälper även till med punktinsatser eller framtagande av del-konstruktioner, vilka ingår i ett större sammanhang.
  Självklart tillämpar vi de senaste mjukvaruprodukterna inom 2D- och 3D-design.

  Hand över olika ritningar som använder ett mätinstrument för att mäta en mutter.

  Produktutveckling

  OMT utför kompletta konstruktionsuppdrag och tar hand om produktutvecklingen från idé till färdig produkt, men kan även göra punktinsatser och delkonstruktioner.Tydlig kommunikation, inte bara mellan oss och uppdragsgivaren, utan mellan alla parter i projektet är av yttersta vikt. Redan tidigt i vår produktutvecklingsprocess involverar vi såväl konstruktörer som tillverkare. Detta gör vi för att skapa rätt balans mellan innovation, teknik och ekonomi.Vi eftersträvar alltid att produkten uppfyller kundens och marknadens önskemål och krav samtidigt som vi arbetar kostnadsmedvetet. Vid behov finner vi snabbt färdiga och beprövade lösningar och komponenter i vårt nätverk av leverantörer.

  Konstruktion

  Erfarna konsulter som har hög kompetens inom tunnplåtskonstruktion, gods, aluminiumprofiler, svetsade stålkonstruktioner samt maskinkonstruktion.I nära samarbete med kunder inom bland annat maskinbranschen utför vi omfattande och kvalificerade konstruktions- och beräkningsuppdrag. Vi arbetar med modern CAD-teknik och med avancerade beräkningsprogram.

  Produktoptimering

  Produktoptimeringar är ett annat vanligt åtagande när en befintlig produkt måste konstrueras om för att bli exempelvis lättare, mindre, mer hållfast, billigare, mer produktionsanpassad eller måste omkonstrueras för att tillverkas av ett annat material.

  Kontaktpersoner

  Företagsledning

  Robert Kling

  Operativ Chef Mechanical & Plant Lead Engineering

  070-579 02 07

  robert.kling@omtab.se

  OMT kollegor