OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Mechanical & Plant Lead Engineering

  OMT och avdelningen Mechanical & Plant Lead Engineer erbjuder lösningar inom tekniska branscher i form av tekniknära projektledning och produktutveckling.
  Vi är drivna i vårt affärsmannaskap och personligt engagerade i våra åtaganden. En självklar inställning hos alla våra medarbetare för att på så vis överträffa våra kunders förväntningar. Ett samarbete med OMT utgår alltid från att alla parter i en affär skall vara vinnare.

  Hand över olika ritningar som använder ett mätinstrument för att mäta en mutter.

  Teknisk Projektledning

  MPLE utför Tekniknära projektledning och processtyrning där vi tar ett övergripande tekniskt ansvar för hela leveransen. Vi har lång erfarenhet av att leda en projektgrupp eller på egen hand sätta samman specialister inom specifikt område för att tillsammans uppnå uppställda mål med avseende på tid, kvalitet och ekonomi.

  MPLE leder gärna RCA, arbetar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom att rapportera och analysera och följa upp riskobservationer, incidenter och olyckor. I våra uppdrag använder vi verktyg såsom tidplan med milstolpar, genomföra riskanalyser, hantera kontrollplaner samt i projektet kontinuerligt genomföra ekonomisk uppföljning. Vi arbetar även med ständiga förbättringar och medverkar i verksamhetsanalyser. Våra kollegor är erkänt duktiga på att motivera och engagera medarbetare i projektgruppen så att vi tillsammans med beställande kund utför ett arbete på bästa sätt och därmed levererar rätt sak i rätt tid och till rätt kvalité.

  Mekanisk konstruktion och produktutveckling

  MPLE utför kompletta konstruktionsuppdrag där vi tar ett helhetsansvar från idéstadie till färdig produkt. Vi utför även enskilda konstruktionsuppdrag eller utför delkonstruktioner vilka ingår i ett större utvecklingsprojekt. Modern CAD-teknik och avancerade beräkningsprogram tillämpas inom maskinbranschen där vi utför omfattande konstruktion- och beräkningsuppdrag.

  Att skapa tydlighet och ett kommunikativt samarbete mellan MPLE, er som uppdragsgivare och övriga parter i projektet är av yttersta vikt. Därför involverar vi konstruktörer och tillverkare redan tidigt i vår produktutvecklingsprocess och på så vis skapas förutsättningar för rätt balans mellan innovation, teknik och ekonomi. Vi eftersträvar alltid att produkten uppfyller kundens och marknadens önskemål och krav samtidigt som vi arbetar kostnadsmedvetet.

  Ett annat vanligt åtagande för våra konstruktörer vid MPLE är att utföra produktoptimering av redan befintlig produkt. Önskemål från kund gällande omkonstruktion för att en produkt exempelvis skall bli lättare, mindre till storlek, mer hållfast, tillverkas av ett annat material, bättre produktionsanpassning eller helt enkelt billigare att tillverka.

  Kontaktpersoner

  Företagsledning

  Robert Kling

  Operativ Chef Mechanical & Plant Lead Engineering

  070-579 02 07