OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Industrirobotar som arbetar med fordonsdelar.

  Tillverkande Industri

  Inom tillverkande industri arbetar vi med verksamhets- och organisationsutveckling, logistikutveckling och supply chain management. Vi skapar effektiva flöden i projekt och processer, effektiviserar bemanning och optimerar yta. Med vår erfarenhet driver vi produkt- samt processutveckling, installation och underhåll.

  OMT bidrar med lång erfarenhet inom tillverkande industri, då främst inom montering, nya infallsvinklar och struktur i projekt. Gemensamt för alla uppdrag är att vi arbetar genom hela organisationen från produktionsgolvet till ledningen, samt med leverantörer och kunder. Genom vår certifierade verksamhet- och projektmetodik skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat. Kvalitet, LEAN, 5S och ständiga förbättringar är nyckelaktiviteter i vår verksamhet.

  Vår uppgift är exempelvis att se över monteringskoncept, nya monteringsbanor där upprättande av tidplaner, resursbehovsplanering, kvalitetssäkring, monteringsberedning, underhållsplanering, anskaffning och idrifttagning av montering- och provkörningssystem ingår.

  I produktion, svetsande maskin.

  Inom tillverkande industri, arbetar vi med:

  • Strukturberedning
  • Att driva och införa förändringar på nya och befintliga produkter
  • Beredning mot eftermarknader 
  • Implementering av nya ändringsprocesser
  • Driva DFA (Design for Assembly)
  • P-FMEA
  • Kvalitetssäkring
  • Ta fram verktyg för prototypmontering
  • Arbetsplatsutformning

  Kontaktpersoner

  Företagsledning

  Andreas Eriksson

  Försäljningschef

  070-423 32 95