Life Science

Inom Life Science har vi en samlad mångårig erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling, serviceverksamhet, logistikutveckling och supply chain management för att skapa effektiva flöden i projekt och processer, effektivisera bemanning och optimera yta. Med vår erfarenhet driver vi produkt- samt processutveckling, installation och underhåll. Genom vår certifierade verksamhet- och projektmetodik samt vår erfarenhet och förståelse för regulatoriska krav skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat.

Inom Life Science arbetar vi med:

 • Projektledning
 • Verksamhetsanalyser för att skapa optimeringar
 • Koncept- och förstudier för att skapa tydliga beslutsunderlag
 • Logistik och materialplanering för att optimera lager, ledtid och logistikkostnader
 • Supply chain management för att skapa en leverantörsutveckling
 • LEAN och kvalitetssäkring
 • Tekniska utredningar
 • Konstruktion av produkter samt funktionsbeskrivningar
 • Underhålls- och utrustningstekniker för el, mekanik och automation inom produktion
 • Installation och driftsättning av exempelvis labb-, forsknings- och tillverkningsutrustning inom
  utveckling och produktion