Life Science

Inom Life Science har vi en samlad mångårig erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling, serviceverksamhet, logistikutveckling och supply chain management för att skapa effektiva flöden i projekt och processer, effektivisera bemanning och optimera yta. Med vår erfarenhet driver vi produkt- samt processutveckling, installation och underhåll. Genom vår certifierade verksamhet- och projektmetodik samt vår erfarenhet och förståelse för regulatoriska krav skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat.

Inom Life Science arbetar vi med:

  • LEAN och kvalitetssäkring
  • Tekniska utredningar
  • Konstruktion av produkter samt funktionsbeskrivningar
  • Underhålls- och utrustningstekniker för el, mekanik och automation inom produktion
  • Installation och driftsättning av exempelvis labb-, forsknings- och tillverkningsutrustning inom
    utveckling och produktion