OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Construction

  Inom tjänsteområdet Construction arbetar vi med bygg- och fastighetsrelaterade frågor i både planeringsfas och byggskede. Med erfarenhet inom projektledning, samordning, projekteringsledning och arbetsmiljö hjälper vi till att stötta projektorganisationer inom flertalet kompetensområden.

  Vår leverans

  Våra kollegor hjälper er med allt från tidsplanering, kvalitetssäkring och datasamordning till helhetsåtagande av mindre bygguppdrag. Vi är vana vid samordning och styrning av både egen personal och underentreprenörer.

  Med våra erfarenheter från både entreprenörens och beställarens sida kan vi bidra till ökad samverkan i projekten. Vårt engagemang skapar en positiv atmosfär och vår drivkraft är att säkerställa lönsamhet, effektivitet och säkerhet inom projektleveransen.

  Bygg

  Vi stöttar projektorganisationer i byggprocessen vare sig det gäller ny- eller ombyggnad. Våra kollegor har vana av projektledning och byggledning. Vi har kompetens inom samtliga steg av byggprocessen och dagliga uppgifter kan innebära allt från framtagande av förfrågningsunderlag till praktiskt arbete on site. Vi har stor erfarenhet av arbetsledning och arbetar alltid med säkerheten i fokus.

  Fastighet

  Vi på OMT hjälper er med både förvaltning och förändring av fastigheter. Vare sig det gäller nyproduktion av bostadsfastigheter eller reinvesteringar på anläggningsfastigheter så finns vi där för att stötta er. Vi tillhandahåller projektingenjörer och byggledare som kan samordna både egen personal och underentreprenörer.

  Inom construction arbetar vi med:

  • Projektledning
  • Tidsplanering
  • Byggprojektledning
  • Projekteringsledning
  • Byggledning
  • Samordning
  • Upphandling/inköp
  • Dokumenthantering
  • Projektadministration
  • Byggarbetsmiljösamordning (BAS-P/BAS-U)
  Vad är EnerViz?

  EnerViz är en webbtjänst som kommer kunna bli din bästa vän i jakten på energislukare! Gränssnittet i EnerViz är utformat för att ge användaren en enkel och lättförståelig översikt av fastighetens energianvändning. Samtidigt som man på ett lika enkelt sätt kan se effekten av sina energibesparingsåtgärder. Vill man utöka sina möjligheter med EnerViz är tjänsten byggd för att underlätta för en expansion av funktioner. Ett exempel kan vara att man vill jämföra olika fastigheter och deras energibeteenden.

  Hur fungerar EnerViz?

  EnerViz samlar in och lagrar timvärden på din energiförbrukning i en databas. Med EnerViz är det möjligt att enkelt och lättöverskådligt jämföra din nuvarande energiförbrukning med historiska uppgifter. En investering i energibesparande teknik blir på så sätt möjlig att följa upp och utvärdera på ett tilltalande sätt. EnerViz är en webbtjänst tillgänglig för alla som har en dator med internetuppkoppling. Verktyget visualiserar energibesparingar på ett lättillgängligt sätt som möjliggör för alla att själv påverka sin energiförbrukningen.

  Vad får jag om jag skaffar EnerViz?

  Vi på OMT kan erbjuda dig som abonnent en enkel programvara som vi valt att kalla EnerViz. En tjänst för att visualisera energiförbrukning och som vi hoppas kommer kunna vara ett första steg mot ett en kostnads- och energieffektiv fastighet. Eftersom EnerViz är en onlineprodukt är det inte bara en person som kan del av fastighetens energikonsumtion. Från vilken dator som helst med internetuppkoppling kan vem som helst som du delgivit lösenord få tillgång till fastighetens energidata. EnerViz är därmed enkel att utnyttja för att exempelvis presentera energidata på offentliga platser för att alla ska kunna ta del i kampen mot energibesparing.

  Kontaktpersoner

  Företagsledning

  Wilhelmina Wallmark

  VD OMT BuildTech

  073-642 32 01