OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Bygg och fastighet

  Vi visualiserar din energiförbrukning och hjälper er att spara energi med den egna webbtjänsten OMT EnerViz.

  EnerViz – Energivisualisering

  Vi hjälper företag, fastighetsägare och organisationer att synliggöra energibesparande åtgärder på webben. Till vår hjälp har vi det egna verktyget EnerViz. Energivisualisering möjliggör maximal avkastning på investeringar för att minska energiförbrukningen. Det hela bygger på att den energibesparing som er fastighet gör synliggörs – på ett intuitivt och tilltalande sätt.

  Webbverktyg för att synliggöra energibesparingar

  • Är ett oberoende verktyg för att hjälpa dig att sänka dina energikostnader.
  • Ger dig möjlighet att påverka din energiförbrukning positivt.
  • Synliggör din energiförbrukning på ett enkelt sätt.

  Hur fungerar det?

  • EnerViz är en webbtjänst som visar din energiförbrukning för både el och fjärrvärme under en valfri tidsperiod. Tidsperioden väljer du själv och finns i formerna år, månad eller timvärden. Självklart presenteras din energiförbrukning i både kWh och kronor.
  • Det är också möjligt att jämföra olika tidsperioder energiförbrukning eller kostnad. EnerViz lagrar dina timvärden så att du kan använda dig av historisk data för jämförelser. Du bestämmer vilka tidsperioder du vill jämföra!
  • EnerViz är det perfekta verktyget för att motivera och skapa förändringar hos dina energianvändare. EnerViz styrka ligger i jämförelsefunktionen som snabbt och enkelt visar på förändringar i energiförbrukningen.
  • Detta gör att du kan följa upp din satsning på energieffektivisering och därmed sänka din energikostnad. Att visualisera energiförbrukningen i samband med energibesparande åtgärder stärker profilen som ett klimatsmart företag och kan dessutom ytterligare motivera fastighetens användare till ett energismart beteende.
   Mer om EnerViz

  Mer om EnerViz

  Fastighetsägare och flerbostadshus

  Att kunna överblicka sin energiförbrukning är hett på marknaden. Elpriserna väntas stiga med ökad efterfrågan och många är redo att rensa ur sina stora energislukare.I en bostadsrättsförening är man många som bor på en relativt liten yta. Ofta kan just ventilation och uppvärmning vara svåra att spara in på, men det finns andra åtgärder som kan göra just er fastighet till en energieffektiv resursanvändare.

  Med en produkt som EnerViz kan man åskådliggöra sitt energibeteende på enklast möjliga vis. I EnerViz får du snabbt fram din dag, månad eller årsförbrukning. Samtidigt som du kan jämföra årets energidata med tidigare år. Genom att blottlägga sin energiförbrukning blir man både energimedveten och kan se hur energibesparande åtgärder i realtid visar sig på elräkningen.

  Som ett ytterligare steg kan vår konsultation ge både rekommendationer på resurssnåla produkter, energibesparande åtgärder och hjälpa dig som fastighetsägare att stå rustad när energi blivit bristvara.

  Vad är EnerViz?

  EnerViz är en webbtjänst som kommer kunna bli din bästa vän i jakten på energislukare! Gränssnittet i EnerViz är utformat för att ge användaren en enkel och lättförståelig översikt av fastighetens energianvändning. Samtidigt som man på ett lika enkelt sätt kan se effekten av sina energibesparingsåtgärder. Vill man utöka sina möjligheter med EnerViz är tjänsten byggd för att underlätta för en expansion av funktioner. Ett exempel kan vara att man vill jämföra olika fastigheter och deras energibeteenden.

  Hur fungerar EnerViz?

  EnerViz samlar in och lagrar timvärden på din energiförbrukning i en databas. Med EnerViz är det möjligt att enkelt och lättöverskådligt jämföra din nuvarande energiförbrukning med historiska uppgifter. En investering i energibesparande teknik blir på så sätt möjlig att följa upp och utvärdera på ett tilltalande sätt. EnerViz är en webbtjänst tillgänglig för alla som har en dator med internetuppkoppling. Verktyget visualiserar energibesparingar på ett lättillgängligt sätt som möjliggör för alla att själv påverka sin energiförbrukningen.

  Vad får jag om jag skaffar EnerViz?

  Vi på OMT kan erbjuda dig som abonnent en enkel programvara som vi valt att kalla EnerViz. En tjänst för att visualisera energiförbrukning och som vi hoppas kommer kunna vara ett första steg mot ett en kostnads- och energieffektiv fastighet. Eftersom EnerViz är en onlineprodukt är det inte bara en person som kan del av fastighetens energikonsumtion. Från vilken dator som helst med internetuppkoppling kan vem som helst som du delgivit lösenord få tillgång till fastighetens energidata. EnerViz är därmed enkel att utnyttja för att exempelvis presentera energidata på offentliga platser för att alla ska kunna ta del i kampen mot energibesparing.

  OMT kollegor