OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Skiss av planlösning med penna, måttstock och glasögon ovanpå, tre personer diskuterar i bakgrunden.

  Building Technologies

  Vi på OMT BuildTech erbjuder byggledning och projekteringsstöd inom projekt kopplade till fastighet, anläggning och infrastruktur. Vi har uppdrag inom både privat och offentlig sektor och en bred kompetens hos medarbetarna. OMT BuildTech är ett dotterbolag i OMT-koncernen med lång erfarenhet av fastighetsteknik, projektering inom industrin och vana att uppföra anläggningar.

  Inom OMT BuildTech finns det två tjänsteområden:

  • Civil works
  • Construction

  Vi arbetar primärt med tjänstelösningar inom följande områden:

  • Byggprojektledning
  • Projekteringsledning
  • Byggledning
  • Samordning
  • Projektadministration
  • Byggarbetsmiljösamordning (BAS-P/BAS-U)
  • Energivisualisering

  Skiss av planlösning med penna, måttstock och glasögon ovanpå, tre personer diskuterar i bakgrunden.
  Building Technologies

  Civil works

  Inom tjänsteområdet civil works arbetar vi med projekt kopplade till anläggning och infrastruktur. Våra kollegor har mångårig erfarenhet från bland annat järnvägsbranschen och stora infrastrukturprojekt…

  Building Technologies

  Construction

  Inom tjänsteområdet Construction arbetar vi med bygg- och fastighetsrelaterade frågor i både planeringsfas och byggskede. Med erfarenhet inom projektledning, samordning, projekteringsledning och arbetsmiljö hjälper vi…

  Kontaktpersoner

  Företagsledning

  Wilhelmina Wallmark

  VD OMT BuildTech

  073-642 32 01