OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Lantmännen Agroetanol, AGA

  Anpassning och utbyggnad av etanolfabrik för leverans av rågas. Rågas är koldioxid som inte är renad och upparbetad. OMT genomförde en förstudie och tog fram investeringsunderlag för en anläggning som producerar 288 ton gas/dygn

  Vattenkraftverket.
  • Förstudie 2012 med syfte att ta fram en budget för hantering och lagring av leveransfärdig gas.
  • Projektledning innefattande budget och tidplan samt stöd för upphandling av kringutrustning.
  • Projektledningen av kringsystem som kylvatten, brandvatten, avlopp, instrumentluft etc i projektet
  • Detaljprojektering av mek och rör, konstruktionsritningar, komponentspecifikationer samt stöd till konsulter inom övriga discipliner åt AGA
  • Konstruktionsarbete såsom dimensionering av rör och tankar samt modernisering av och komplettering med pumpar och andra komponenter.
  • Montageledning av rör och mek för hela anläggningen.

  Kontaktpersoner

  Styrelse Företagsledning

  Nicklas Söderholm

  Projektchef, styrelsemedlem och ägare i OMT.

  073-659 60 90