OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Tåg i hög hastighet påväg in i en tunnel.

  Transport

  Inom marknadsområdet Transport har vi lång och bred erfarenhet av ledarskap och ledande befattningar inom projektering, anskaffning, förvaltning, utveckling, drift och underhåll av fordon och anläggningar främst inom järnväg och spårväg. Vi vänder oss främst till kunder som är operatörer, fordonsägare, infrastrukturägare eller entreprenörer. Det är inom dessa områden vår breda erfarenhet, djupa kunskap och starka engagemang främst kommer till våra kunders nytta.

  Vi hjälper våra kunder inom transportsektorn att skapa tillgängliga, säkra, och kostnadseffektiva lösningar för att möta samhällets ökande behov av snabba och tillförlitliga transporter. Vi gör det genom att leverera strategiska-, tekniska, ekonomiska eller miljömässiga utredningar, nyttoanalyser eller säkerhetsanalyser som vi sammanställer i rapporter och beslutsunderlag. Vi hjälper till med projektledning av beslutade investeringar i syfte att säkerställa en väl fungerande projektleverans som samordnar med berörda intressenter och kunder så att nyttan med investeringen blir så stor som möjligt.

  Vi har erfarenhet av att arbeta med säkerhetsfrågor, tillgänglighet, fordonsanskaffning, planering och att skapa ett effektivt resursutnyttjande inom projekt och entreprenad. Genom vår certifierade verksamhet- och projektmetodik skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat.

  Inom transport arbetar vi med:

  • Teknisk projektledning
  • Tekniska utredningar
  • Behovs- och kapacitetsutredningar
  • Automation
  • Driftsättning
  • Riskanalyser
  • Säkerhetsstyrning
  • Kvalitetsdokumentation
  • Kvalitetsrevision
  • Byggledning

  Kontaktpersoner

  Företagsledning

  Andreas Eriksson

  Försäljningschef

  070-423 32 95