OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Stora Enso Hylte AB

  • Hyltebruk.
  • Projektsamordning, tidsplanering.  
  • Ny organosorbanläggning PM1-4. Mek- och rörprojektering. Projektering av tömningsledning kokeri.
  • Beräkning och layout.
  • PM 4. Projektering, installation av ånglåda.
  • Layout, rör- och isometriritning. SO2-hantering – projektering av SO2-anläggning, processcheman, layout-, tank-, rör- och isometriritning.
  • HB-98.
  • Mek- och rörprojektering vid installation av slampress, avloppsrening.
  • Ångreducering, isometri-, layout- och rörritning för projektering av ångsystem.
  • Projektering av Blektorn. Processcheman, layout-, tank- och rörritning.
  • Mek- och rörprojektering vid installation av slampress RP2.
  • Rörprojektering installation av flistvätt.