OMT AB
Byt språk:
  • English
  • Södertälje kanal

    Södertälje kanal

    Ombyggnation och omläggning kanalisation i Södertälje kanal. Ett anläggningsprojekt i Södertälje kanal där ledningar i kanalen byggts om och bytts ut (spillvatten-, dricksvatten- och fiberledning). Ansvarig över att sammanställa och kontrollera all dokumentation inför slutbesiktning och överlämning till kund, däribland kontrollplan, relationsunderlag, egenkontroller, provtrycknings- samt svetsprotokoll. Även ansvarat för sammanställning av samtliga kostnader gällande ändrings- och tilläggsarbeten.