OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Bas-U Agroetanol

  Lantmännen Agroetanol

  Utbyggnad av befintlig etanolfabrik för anpassning av ny Gluten fabrik för leverans av glutenprotein
  20 000ton/år inklusive lager och paketering. Hantering av förberedande arbeten som tillstånd kopplat till
  arbetsmiljön under planeringsfasen för vidare ansvar över arbetsmiljö och BAS-U under
  genomförande/byggnations fasen enligt bygg moment:

  – Markarbeten Betong, Pålning
  – Utbyggnad av Befintlig Anläggning
  – Tillbyggnad kvarnhus inklusive ny kvarnutrustning
  – Utökat ställverksrum
  – Nya silos
  – Spannmålsmottagning, syftning silo, kli silo
  – Transportsystem för produkt från kvarn till glutenfabrik
  – Process montage
  – Elinstallationer
  – Ventilation

  • Förberedande BAS-P support, tillstånds hantering, dokumentations framtagning,
   ID06, Utbildningar, Säkerhetsinformation, Resurs platser. 
  • Samordning mellan projektet och pågående 24/7 produktion/underhåll  
  •  Risk och ändringsanalyser framtagning internt och granskning externa
  • LIA incidentrapporteringar-utredningar.
  • Kem produktkontroller
  • Skyddsmaterial och övrig utrustning kopplat till arbetsmiljö och säkerhet
  • Myndighets tillståndshantering (Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Flygkontroll,
   Räddningstjänst..)
  • Säkerhets och arbetsmiljösamordnings möten projekt-produktion
  • Dokumentations hantering (AMP, APD, Tillstånd, Utbildningar)
  • Introduktions och samordnings möten entreprenörer