OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Välkommen Lara Frias till OMT

  Lara Frias byggprojekterar nu tillsammans med OMT! Med Laras sju år i byggbranschen har hon hunnit testat olika roller såsom projektingenjör, arbetsledare, biträdande projekteringsledare och VDC-ingenjör (Virtual Design and Construction).

  I hennes roll som VDC-ingenjör ansvarade hon för att samordna alla IFC-filer från samtliga discipliner och omvandla det till en digital 3D modell av ett byggnadsverk. Med BIM (Building Information Model) som arbetssätt hanterar man information från olika aktörer på ett mer strukturerat och planerat sätt för att hitta och förebygga risker i tidigt skede. Lara har även arbetat med tidsplanering, projektekonomi, samordning i produktion och projektering. I Laras senaste roll som entreprenadingenjör ansvarade hon just för projektinköp, projektekonomi och prognoser samt kalkyl-och anbudsgenomgångar. Därtill har Lara varit Svanensamordnare vilket i sig inneburit omfattande granskning av material samt dokumenthantering som en del i byggbranschens gröna omställning. 
   
  Lara är en social person och hon strävar alltid efter att skapa en god relation till de hon arbetar med. Ödmjukhet och respekt är två ledande ord som Lara arbetar efter. Hennes driv är att alltid vilja utvecklas och hon ser utmaningar som lärdomar. 
  Privat så lever Lara med sin man och deras två barn och på fritiden ser de till att alltid hitta på något roligt. Träning och bra hälsa är även en viktig del i deras vardag och något de försöker lära ut till sina barn.
   
  Läs mer om hur vi nu gemensamt skapar lösningar inom bygg & fastighetsprojektering på https://lnkd.in/dwrVytA5

  Dela
  Dela