Alstom Transport

OMT åtar sig uppdrag som Project Quality Safety Manager för att upprätta kvalitets-, säkerhets- och kontrollplaner för fordonsunderhåll inom spårbunden trafik samt projektledning.

Project Quality Safety Manager

PrQSM ansvarig för projekt, innefattar bland annat:
• Verifiera Design For Quality, DFQ-processer och leverabler.
• Upprätta Kvalitetsplan, säkerhetsplan, kontrollplan.
• Genomföra ISO9001 Audits & Work Station Audits.
• Säkerställa & följa upp intern och extern Avvikelsehantering.
• Följa upp och driva åtgärder för att minska CONQ.
• Mappa och verifiera/anpassa lokala processer mot DFQ-aktiviterer och ledningssystem.

Projektledning

Integrering Motala Train/Alstom – Ansvara för den operativa projektverksamheten specialiserat på renovering, tungt underhåll och reparation av persontåg hos Motala Train och intergreringen av Motala Trains verksamhet in i Alstom Transport. Verksamheten består av tungt underhåll, inklusive översyn av tåg enligt avtal, kollisions- och skadereparation, inklusive kollision eller brandskador och reparationsarbeten såsom svetsning, el, lackering eller tung mekanisk montering.

Vill du veta mer?

Prata gärna med Elias Talani

Operativ Chef Management Consulting. Projektledare inom energi och kvalité.

Växel: 011-495 1000
Direkt: +46 70-495 11 62
elias.talani@omtab.se