Alstom Transport

Mekanikingenjör och projektledare för Alstom Transport.

Mekanikingenjör

Uppdraget innebär att som mekanikingenjör arbeta med systemkonstruktion och teknisk support, med artikelinformation och riskanalyser för ingående komponenter under Kundens ledning

Projektledning

Integrering Motala Train/Alstom – Ansvara för den operativa projektverksamheten specialiserat på renovering, tungt underhåll och reparation av persontåg hos Motala Train och intergreringen av Motala Trains verksamhet in i Alstom Transport. Verksamheten består av tungt underhåll, inklusive översyn av tåg enligt avtal, kollisions- och skadereparation, inklusive kollision eller brandskador och reparationsarbeten såsom svetsning, el, lackering eller tung mekanisk montering.

Vill du veta mer?

Prata gärna med John Filipiak Wallderin

Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-511 01 67
john@omtab.se