OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Alstom Transport

  OMT åtar sig uppdrag som Project Quality Safety Manager för att upprätta kvalitets-, säkerhets- och kontrollplaner för fordonsunderhåll inom spårbunden trafik samt projektledning.

  Transport tåg

  Project Quality Safety Manager

  PrQSM ansvarig för projekt, innefattar bland annat:

  • Verifiera Design For Quality, DFQ-processer och leverabler.
  • Upprätta Kvalitetsplan, säkerhetsplan, kontrollplan.
  • Genomföra ISO9001 Audits & Work Station Audits.
  • Säkerställa & följa upp intern och extern Avvikelsehantering.
  • Följa upp och driva åtgärder för att minska CONQ.
  • Mappa och verifiera/anpassa lokala processer mot DFQ-aktiviterer och ledningssystem.

  Projektledning

  Integrering Motala Train/Alstom – Ansvara för den operativa projektverksamheten specialiserat på renovering, tungt underhåll och reparation av persontåg hos Motala Train och intergreringen av Motala Trains verksamhet in i Alstom Transport. Verksamheten består av tungt underhåll, inklusive översyn av tåg enligt avtal, kollisions- och skadereparation, inklusive kollision eller brandskador och reparationsarbeten såsom svetsning, el, lackering eller tung mekanisk montering.

  Kontaktpersoner

  Företagsledning

  Elias Talani

  Operativ Chef Management Consulting

  070-495 11 62