OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Walk the talk!

  Vi efterlever och gör det vi sagt. För 6:e året i rad har vi visat att vi utvecklar och efterföljer vår verksamhetsledning genom att klara av en extern ISO-revision utan avvikelser.

  Det här är hur vi gör det:

  • Vi inkluderar alla.
  • Får alla att förstå hur agerande och kompetens påverkar oss och våra kunder.
  • Dokumenterar och beskriver hur vi gör saker i vårt verksamhetsledningssystem så att om man undrar något och inte har en kollega att fråga, kan man alltid läsa hur det ska gå till.
  • När alla vet hur man gör och varför kallar man in den externa revisorn som får ge kvittensen på att det även stämmer mot certifieringskraven.

  Börja i rätt ordning är nyckeln!

  Vårt sätt att vara som bolag, våra värderingar, vår kultur och vår framgång kommer av ett ständigt agerande av oss. Vår metodik, struktur och processer hjälper oss att agera rätt.

  I vår kvalitetscertifiering för ISO 9001:2015 har vi skapat en metodik för att leverera rätt där kunder, kollegor och hela OMT är vinnare och mår bra. I verksamhetsmetodiken har vi inte bara byggt in att leverera rätt utan även hur vi för vår verksamhet har rätt arbetsmiljö, hållbarhet och rätt miljöpåverkan på vår omvärld. Genom att vi ständigt arbetar med förbättringar så skapar vi en företagskultur som hela tiden utvecklar oss och vad vi levererar. Bara under året har vi arbetat med 106 förbättringsåtgärder varav 59 redan är implementerade. Våra externa revisorer har inte kunnat ge oss någon extern avvikelse de senaste 6 åren.

  På OMT agerar vi efter vad vi sagt, mår bra, har kul och erbjuder lösningar vi har engagemang för. Vi kan hjälpa även er med att få rätt verksamhet, projektstyrning & projektering. Kontakta oss här

  Dela
  Dela