OMT AB
Byt språk:
  • English
  • OMT välkomnar Rickard Eriksson!

    Update – Slutat

    Vi hälsar Rickard Eriksson varmt välkommen till OMT, region Öst!

    Rickard kommer närmast från en tjänst som kvalitets- och miljöchef på KL Industri AB där Rickard även ansvarade för serviceorganisationen. Rickard förstärker OMT med en bred erfarenhet inom kvalitets- och miljöområdet med kunskap inom framför allt leverantörsutveckling, auditeringar, revision, och orsaksutredningar. Rickard har verkat inom branscher som flygindustrin, energi och produktion.

    OMT kollegor