OMT AB
Byt språk:
  • English
  • OMT hälsar Anders Ingelsson välkommen!

    Update – Slutat

    Vi hälsar ytterligare en ny kollega välkommen till OMT! Anders Ingelsson förstärker vårt affärsområde Engineering Services med sin erfarenhet av elprojektering inom energi- och processindustrin. Med arbetsuppgifter som elarbetsansvar, konstruktion, driftsättning och provning från projekt rörande ställverk, transformatorer, reläskydd och kontrollutrustning har Anders en mycket bra grund att utgå ifrån för att skapa kundnytta i våra projekt.

    Dela
    Dela