GKN Driveline

Teknisk projektledning och beredning inom produktionsteknik.

OMT arbetade med:

  • Huvudprojektledning för ett rationaliseringsprojekt
  • Delprojektledning för monteringssystem vinkelväxel/slutväxel
  • Taskforceledare inom problemlösning
  • Uppdrag som teknisk projektledare/beredare för två nya produkter till kunder i personbilsbranschen. Huvudsaklig uppgift var att se över monteringskoncept samt införskaffa två nya monteringsbanor där upprättande av tidplaner, resursbehovsplanering, kvalitetssäkring, viss monteringsberedning, anskaffning och idrifttagning av montering- och provkörningssystem ingick.

Vill du veta mer?

Prata gärna med Jani Tasala

Operativ Chef Technical Production Operations

Växel: 011-495 1000
Direkt: +46 73-622 87 08
jani.tasala@omtab.se