GKN Driveline

Diverse roller och uppdrag för två personer under en period på fyra år.

OMT arbetade med:

  • Huvudprojektledning för ett rationaliseringsprojekt
  • Delprojektledning för monteringssystem vinkelväxel/slutväxel
  • Taskforceledare inom problemlösning
  • Uppdrag som teknisk projektledare/beredare för två nya produkter till kunder i personbilsbranschen. Huvudsaklig uppgift var att se över monteringskoncept samt införskaffa två nya monteringsbanor där upprättande av tidplaner, resursbehovsplanering, kvalitetssäkring, viss monteringsberedning, anskaffning och idrifttagning av montering- och provkörningssystem ingick.

Vill du veta mer?

Prata gärna med John Filipiak Wallderin

Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-511 01 67
john@omtab.se