OMT AB
Byt språk:
 • English
 • GKN Driveline

  Teknisk projektledning och beredning inom produktionsteknik.

  Industrirobotar som arbetar med fordonsdelar.

  OMT arbetade med:

  • Huvudprojektledning för ett rationaliseringsprojekt
  • Delprojektledning för monteringssystem vinkelväxel/slutväxel
  • Taskforceledare inom problemlösning
  • Uppdrag som teknisk projektledare/beredare för två nya produkter till kunder i personbilsbranschen. Huvudsaklig uppgift var att se över monteringskoncept samt införskaffa två nya monteringsbanor där upprättande av tidplaner, resursbehovsplanering, kvalitetssäkring, viss monteringsberedning, anskaffning och idrifttagning av montering- och provkörningssystem ingick.