OMT AB
Byt språk:
 • English
 • OMT inom transport

  Transport inom OMT

  Inom transport och spårbunden trafik erbjuder OMT projekteringslösningar för att möta samhällets ökande behov av snabba och tillförlitliga transporter främst inom kollektivtrafik.

  Vi har erfarenhet av ledarskap och ledande befattningar inom allt från projektering, utveckling, anskaffning till förvaltning med drift och underhåll av fordon. Vi är verksamma inom järn- och spårväg där vi utvecklar verksamheter inom depå och verkstäder.

  Exempel på åtaganden vi utför:

  • Operativ ledning av projektverksamhet specialiserat på underhåll, översyn av tåg, kollisions- och skadereparation med mera.
  • Projektledning av ett större anskaffningsprojekt av fordon till spårväg där komplexa tekniska krav, avtal och internationella leverantörer koordineras.
  • Projekteringsledning och byggledning av entreprenader avseende likriktare, Elkraft 400V, Tele, Växelvärme och Styr & Övervakning.
  • Kvalitetsansvar på program och projektnivå för att säkerställa att kvalitetsmetodik och processer följs samt utvecklas i stort innerstadsprojekt för kollektivtrafik.
  • Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöansvariga för reinvesteringsprojekt tunnelbana med uppdrag att upprätta kvalitets-, miljö och arbetsmiljöplaner samt säkerställa att berörda är insatta i hur det påverkar arbetet i respektive projekt.

  Genom vår certifierade verksamhet- och projektmetodik skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat.

  Vill du veta hur vi på OMT säkerställer att nyttan av er verksamhet blir så stor som möjligt? https://omtab.se/branschlosningar/transport/

  Dela
  Dela