OMT AB
Byt språk:
 • English
 • OMT’s fantastiska eNPS på 68!

  Vi är grymt stolta över vårt employee Net Promoter Score som för 2021 ligger på fantastiska 68 i snitt, mätt vid 8 tillfällen under året med en svarsfrekvens på 81% av alla kollegor. eNPS är ett internationellt jämförbart mätetal för medarbetarengagemang och talar om hur villiga medarbetarna är att rekommendera sin arbetsplats till andra.

  Vi frågar tex ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera OMT som arbetsgivare till en vän?” Ett eNPS-resultat kan variera mellan -100 och 100. I praktiken är allt över 0 acceptabelt. Ett eNPS kring 20-30 är mycket bra och allt över det är utmärkt. Vårt eNPS inom OMT hamnar på 68 vilket är enastående bra oavsett vilken bransch och företag man jämför med.

  Våra värderingar, vår kultur och vårt kamratskap inom OMT är grunden till engagemanget hos våra kollegor, vilket gör oss som arbetsgivare och arbetsplats ständigt bättre. Ärlighet, engagemang, kamratskap, inkludering, transparens, delaktighet och medbestämmande är nycklar i vårt arbete.

  Hur gör ni hos er arbetsgivare och nuvarande arbetsplats? Känner du inte igen dig så kanske det är dags att byta till oss? Eller vill du som kund få hjälp med kulturen i er organisation?
  Läs mer om oss och vem du kan kontakta www.omtab.se

  Dela
  Dela