OMT AB
Byt språk:
 • English
 • YARA

  YARAs produktionsanläggning i Köping tillverkar TAN (teknisk ammoniumnitrat) med en kapacitet på 360 000 ton per år. TAN används för att tillverka civila sprängämnen till bland annat gruvindustrier och vägar. OMT agerade projektledare med tekniskt samordningsansvar.

  Solceller och vindkraftverk.

  OMT arbetade med:

  Tekniskt sammanhållande byte av Torktrumma D801 Ca 12-15 mån

  • Sammanhållande teknisk kontakt med tänkbara leverantörer
  • Informationssamling internt YARA
  • Genomgång av offerter, tekniskt- och kommersiellt jämförande av specar, riskanalyser
  • Stöd för ledning i val av leverantör utifrån bästa teknik, leverans, montage och pris
  • Uppföljning och kontroll av tid-, leverans- och kvalitetsplan
  • Kontaktperson mellan YARA och leverantör
  • Tekniskt stöd vid installation och driftsättning

  Förstudie Kylkompressor K301 K302

  • Samla information om befintlig anläggning
  • Ta fram alternativa lösningar tillsammans med leverantörer
  • Grov kostnad och tidplan

  Byte av bandsil vid Hedströmmen

  • Riskanalys, tidplan och budget
  • Teknisk kontakt med tänkbara leverantörer
  • Sammanhållande mot YARA

  Kontaktpersoner

  Styrelse Företagsledning

  John Filipiak Wallderin

  Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

  +4670-511 01 67