YARA

YARAs produktionsanläggning i Köping tillverkar TAN (teknisk ammoniumnitrat) med en kapacitet på 360 000 ton per år. TAN används för att tillverka civila sprängämnen till bland annat gruvindustrier och vägar. OMT agerade projektledare med tekniskt samordningsansvar.

OMT arbetade med:

Tekniskt sammanhållande byte av Torktrumma D801 Ca 12-15 mån

 • Sammanhållande teknisk kontakt med tänkbara leverantörer
 • Informationssamling internt YARA
 • Genomgång av offerter, tekniskt- och kommersiellt jämförande av specar, riskanalyser
 • Stöd för ledning i val av leverantör utifrån bästa teknik, leverans, montage och pris
 • Uppföljning och kontroll av tid-, leverans- och kvalitetsplan
 • Kontaktperson mellan YARA och leverantör
 • Tekniskt stöd vid installation och driftsättning

Förstudie Kylkompressor K301 K302

 • Samla information om befintlig anläggning
 • Ta fram alternativa lösningar tillsammans med leverantörer
 • Grov kostnad och tidplan

Byte av bandsil vid Hedströmmen

 • Riskanalys, tidplan och budget
 • Teknisk kontakt med tänkbara leverantörer
 • Sammanhållande mot YARA

Vill du veta mer?

Prata gärna med John Filipiak Wallderin

Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-511 01 67
john@omtab.se