YARA

YARAs produktionsanläggning i Köping tillverkar TAN (teknisk ammoniumnitrat) med en kapacitet på 360 000 ton per år. TAN används för att tillverka civila sprängämnen till bland annat gruvindustrier och vägar.

OMT arbetade med:

Tekniskt sammanhållande byte av Torktrumma D801 Ca 12-15 mån

 • Sammanhållande teknisk kontakt med tänkbara leverantörer
 • Informationssamling internt YARA
 • Genomgång av offerter, tekniskt- och kommersiellt jämförande av specar, riskanalyser
 • Stöd för ledning i val av leverantör utifrån bästa teknik, leverans, montage och pris
 • Uppföljning och kontroll av tid-, leverans- och kvalitetsplan
 • Kontaktperson mellan YARA och leverantör
 • Tekniskt stöd vid installation och driftsättning

Förstudie Kylkompressor K301 K302

 • Samla information om befintlig anläggning
 • Ta fram alternativa lösningar tillsammans med leverantörer
 • Grov kostnad och tidplan

Byte av bandsil vid Hedströmmen

 • Riskanalys, tidplan och budget
 • Teknisk kontakt med tänkbara leverantörer
 • Sammanhållande mot YARA

Vill du veta mer?

Prata gärna med John Filipiak Wallderin

Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-511 01 67
john@omtab.se