OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Volvo Personvagnar Torslanda

  Projektledning av implementering av projektet Marketplace Volvo Personvagnar Torslanda

  Flertal industrirobotar som i ett led sätter ihop bilar.

  Bakgrund

  Detta projekt är en del av IME (Inplant Material Excellence) – projektet som syftar till att dels effektivisera bemanning och dels effektivisera utnyttjandet av yta. En förutsättning för att nästa plattform (SPA) skall kunna införas i fabriken är att nuvarande utnyttjande av yta effektiviseras. Parallellt med detta projekt insourcas även montering av innertak och tunnelmodul, vilket även detta ställer krav på att yta friställs/effektiviseras. Bemanningsminskningen är en del av businesscaset som ingick i konceptstudien och ligger till grund för upptagna investeringar.

  Förutsättningar

  • Konceptstudie utförd i november 2013. På grund av resursbrist har man inte startat upp varken förstudie- eller införandefaser av projektet i samband med årsskiftet, vilket beskrevs i den ursprungliga tidplanen.
  • Införandetidpunkten är oförändrad (vecka 33 2014)
  • Införandet baseras på lösningar definierade i konceptstudien
  • Uppdraget omfattar primärt projektledning, enligt givna förutsättningar, vilket får till följd att projektet inte kommer kunna hålla tidplan eller uppnå alla uppskatta mål (uppdragsgivaren är medveten om förutsättningarna och de medföljande riskerna)
  Target (projektmål)Design valueMust achieve valueUnit
  Bemanning (32% ratio)1614FTE
  Yta (33% effektivisering)20002000m2

  Kontaktpersoner

  Styrelse Företagsledning

  John Filipiak Wallderin

  Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

  +4670-511 01 67