Volvo Personvagnar Torslanda

Projektledning av implementering av projektet Marketplace Volvo Personvagnar Torslanda

Bakgrund

Detta projekt är en del av IME (Inplant Material Excellence) – projektet som syftar till att dels effektivisera bemanning och dels effektivisera utnyttjandet av yta. En förutsättning för att nästa plattform (SPA) skall kunna införas i fabriken är att nuvarande utnyttjande av yta effektiviseras. Parallellt med detta projekt insourcas även montering av innertak och tunnelmodul, vilket även detta ställer krav på att yta friställs/effektiviseras. Bemanningsminskningen är en del av businesscaset som ingick i konceptstudien och ligger till grund för upptagna investeringar.

Förutsättningar

  • Konceptstudie utförd i november 2013. På grund av resursbrist har man inte startat upp varken förstudie- eller införandefaser av projektet i samband med årsskiftet, vilket beskrevs i den ursprungliga tidplanen.
  • Införandetidpunkten är oförändrad (vecka 33 2014)
  • Införandet baseras på lösningar definierade i konceptstudien
  • Uppdraget omfattar primärt projektledning, enligt givna förutsättningar, vilket får till följd att projektet inte kommer kunna hålla tidplan eller uppnå alla uppskatta mål (uppdragsgivaren är medveten om förutsättningarna och de medföljande riskerna)
Target (projektmål) Design value Must achieve value Unit
Bemanning (32% ratio) 16 14 FTE
Yta (33% effektivisering) 2000 2000 m2

Vill du veta mer?

Prata gärna med John Filipiak Wallderin

Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-511 01 67
john@omtab.se