Volvo Personvagnar Göteborg

Uppdrag som Task Group Leader, underhållsingenjör, projektledare och utrustningstekniker.

OMT arbetade med:

Task Group Leader

 • Driva förbättringspunkter, leda möten, föra in alla nya punkter i Volvos dokumentationssystem MPDC samt löpande avrapportering till styrgrupp
 • Rapportera till projektgruppen för den nya panoramastationen som ska startas upp
 • Stötta som underhållsingenjör åt utrustningsansvarig för AC-fyllnadsutrustning.

Rollen är fördelad på ca 60% projektsamordnare och ca 40% underhållsingenjör.

Underhållsingenjör

Facilities, Tooling & Equipment Trim & Final Torslanda plant behövde förstärkning av resurs som är väl införstådd i Volvos arbetssätt när det gäller införskaffning och uppgradering av diverse produktionsutrustningar.

Projektledare op Material Planning & Logistics (MP & L)

 • Projektledning för införande av nytt sekvensflöde
 • Strategiska utredningar kring ändrad industriell struktur
 • Projektledning kapacitetshöjning av smallboxlager
 • Projektledning för byggnation av ny fabrik på Volvos område
 • Strategisk utredning av påverkan av tillkommande volymer, modeller samt industriell struktur av VCT:s godsmottagningar fram till och med år 2019
 • Projektledning av nytt och effektivare produktionsupplägg för down sizing (omplock från pall till blåback)
 • Utredning och projektledning av rivning av industrilokal (golv, transportörer, media mm) samt återanpassning av industrilokal för logistikverksamhet
 • Projektledning av flytt och installation av ramper för tranport av material mellan externt lager och fabrik

Utrustningstekniker på Tooling & Equipment Trim & Final Torslanda Plant

Utrustningstekniker, skriva funktionskravsbeskrivningar i samband med förfrågan till leverantörer, godkänna utrustningens konstruktion och elkomponenter, genomföra funktions- och elbesiktning av utrustning, granska dokumentation.

Underhållsingenjör Paint Shop Torslanda Plant

Underhållsrepresentant i projekt, nyupplägg av reservdelar samt beställning av mindre ombyggnationer.

Vill du veta mer?

Prata gärna med John Filipiak Wallderin

Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-511 01 67
john@omtab.se