OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Volvo Personvagnar Göteborg

  Uppdrag som Task Group Leader, underhållsingenjör, projektledare och utrustningstekniker.

  Flertal industrirobotar som i ett led sätter ihop bilar.

  OMT arbetade med:

  Task Group Leader

  • Driva förbättringspunkter, leda möten, föra in alla nya punkter i Volvos dokumentationssystem MPDC samt löpande avrapportering till styrgrupp
  • Rapportera till projektgruppen för den nya panoramastationen som ska startas upp
  • Stötta som underhållsingenjör åt utrustningsansvarig för AC-fyllnadsutrustning.

  Rollen är fördelad på ca 60% projektsamordnare och ca 40% underhållsingenjör.

  Underhållsingenjör

  Facilities, Tooling & Equipment Trim & Final Torslanda plant behövde förstärkning av resurs som är väl införstådd i Volvos arbetssätt när det gäller införskaffning och uppgradering av diverse produktionsutrustningar.

  Projektledare op Material Planning & Logistics (MP & L)

  • Projektledning för införande av nytt sekvensflöde
  • Strategiska utredningar kring ändrad industriell struktur
  • Projektledning kapacitetshöjning av smallboxlager
  • Projektledning för byggnation av ny fabrik på Volvos område
  • Strategisk utredning av påverkan av tillkommande volymer, modeller samt industriell struktur av VCT:s godsmottagningar fram till och med år 2019
  • Projektledning av nytt och effektivare produktionsupplägg för down sizing (omplock från pall till blåback)
  • Utredning och projektledning av rivning av industrilokal (golv, transportörer, media mm) samt återanpassning av industrilokal för logistikverksamhet
  • Projektledning av flytt och installation av ramper för tranport av material mellan externt lager och fabrik

  Utrustningstekniker på Tooling & Equipment Trim & Final Torslanda Plant

  Utrustningstekniker, skriva funktionskravsbeskrivningar i samband med förfrågan till leverantörer, godkänna utrustningens konstruktion och elkomponenter, genomföra funktions- och elbesiktning av utrustning, granska dokumentation.

  Underhållsingenjör Paint Shop Torslanda Plant

  Underhållsrepresentant i projekt, nyupplägg av reservdelar samt beställning av mindre ombyggnationer.

  Kontaktpersoner

  Styrelse Företagsledning

  John Filipiak Wallderin

  Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

  +4670-511 01 67