OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Stockholm Exergi – Bristaverket

  Uppdrag som revisionssamordnare med ansvar för planering och genomförande av revisionsarbeten på Bristaverket.

  Vattenkraftverket.

  I rollen som revisionssamordnare på Stockholm Exergi arbetar vi med initiering, planering, genomförande, styrning och avslut av revision samt rapportering till styrgrupp. I uppdraget ingick att leda, organisera och driva arbetet enligt uppsatt plan i samråd med UH-ingenjörer, och tillse att leveranser, teknik, kvalité, ekonomi och tidplan blir uppfyllda. Revisionssamordnaren deltar i operativa beslut tillsammans med SEs UH-ingenjörer, ser till att avvikelser och ändringar protokollförs som ÄTA. I upphandlingsskedet deltog samordnaren i möten med potentiella underleverantörer för revisionsarbete.

  OMT:s projektledare arbetade med:

  • Revisionssamordning mellan entreprenörer och beställarorganisation
  • Planering och genomförande av underhåll
  • Riskhantering och riskanalyser
  • Daglig styrning av arbetsmöten och skyddsronder.

  Kontaktpersoner

  Företagsledning

  Andreas Eriksson

  Försäljningschef

  070-423 32 95