Moderaterna

OMT EnerViz hos Moderaterna i Norrköping.

Som fastighetsägare i Norrköping förvaltar Moderaterna två fastigheter som innehåller både egna möteslokaler samt kontorslokaler för uthyrning. Hyresgästernas kontorslokaler och Moderaternas egna mötesrum har tidigare inte haft separat energimätning då alla lokaler var samlade bakom samma elcentral tillhörandes nätägaren. Detta omöjliggjorde för Moderaterna att dela upp energiförbrukningen på respektive hyresgäst och därmed även ta betalt för denna.

Med det egenutvecklade systemet OMT EnerViz hjälpte vi moderaterna att dels mäta den specifika energiförbrukningen på respektive verksamhet samt dels också med vårt webbinterface att enkelt se förbrukningen månad för månad eller timme för timme.

Vill du veta mer?

Prata gärna med John Filipiak Wallderin

Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-511 01 67
john@omtab.se