OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Moderaterna

  OMT EnerViz hos Moderaterna i Norrköping.

  Hand över olika ritningar som använder ett mätinstrument för att mäta en mutter.

  Som fastighetsägare i Norrköping förvaltar Moderaterna två fastigheter som innehåller både egna möteslokaler samt kontorslokaler för uthyrning. Hyresgästernas kontorslokaler och Moderaternas egna mötesrum har tidigare inte haft separat energimätning då alla lokaler var samlade bakom samma elcentral tillhörandes nätägaren. Detta omöjliggjorde för Moderaterna att dela upp energiförbrukningen på respektive hyresgäst och därmed även ta betalt för denna.

  Med det egenutvecklade systemet OMT EnerViz hjälpte vi moderaterna att dels mäta den specifika energiförbrukningen på respektive verksamhet samt dels också med vårt webbinterface att enkelt se förbrukningen månad för månad eller timme för timme.

  Läs mer om EnerViz

  Kontaktpersoner

  Styrelse Företagsledning

  John Filipiak Wallderin

  Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

  +4670-511 01 67