Bombardier

Teknisk projektledning av tågleverans samt projektuppföljning av tågservice.

OMT arbetade med:

Teknisk projektledning av tågleverans

Projektledning av design, produktion, testning och leverans av Reginatåg till slutkund.

Projektuppföljning av tågservice

Projektledning av kvalitetsuppföljning, arbetsmiljöåtgärder, granskning av arbetsinstruktioner. Garantiserviceprojekt Reginatåg.

Vill du veta mer?

Prata gärna med John Filipiak Wallderin

Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-511 01 67
john@omtab.se