Produktion

Inom produktion arbetar vi med verksamhets- och organisationsutveckling, logistikutveckling och supply chain management för att skapa effektiva flöden i projekt och processer, effektivisera bemanning och optimera yta. Med vår erfarenhet driver vi produkt- samt processutveckling, installation och underhåll. Genom vår certifierade verksamhet- och projektmetodik skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat. Kvalitet, LEAN, 5S och ständiga förbättringar är nyckelaktiviteter i vår verksamhet.

Vår uppgift är exempelvis att se över monteringskoncept, nya monteringsbanor där upprättande av tidplaner, resursbehovsplanering, kvalitetssäkring, monteringsberedning, anskaffning och idrifttagning av montering- och provkörningssystem ingår. Vi arbetar med strukturberedning, driva och införa förändringar på nya och befintliga produkter, beredning mot eftermarknader, implementering av nya ändringsprocesser, driva DFA (Design for Assembly), P-FMEA, kvalitetssäkring, ta fram verktyg för prototypmontering och arbetsplatsutformning.

OMT bidrar med lång erfarenhet inom produktion, då främst inom montering, nya infallsvinklar och struktur i projekt. Gemensamt för alla uppdrag är att vi arbetar genom hela organisationen från produktionsgolvet till ledningen, samt med leverantörer och kunder.

Vill du veta mer?

Prata gärna med Andreas Eriksson

VD OMT Management AB

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-423 32 95
andreas.eriksson@omtab.se