OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Omfattande projekt inom kollektivtrafiken!

  Inom transport och spårbunden trafik erbjuder OMT GROUP AB projekteringslösningar för att möta samhällets ökande behov av snabba och tillförlitliga transporter främst inom kollektivtrafik. Här följer ett exempel på projekt vi på OMT driver:

  Vår projektledare Erik Winge leder ett större leveransprojekt av nya spårvagnar till Stockholm. Spårvagnarna i Stockholm har ca 120 000 resenärer per dag och är en integrerad del i kollektivtrafiksystemet. Med en projektbudget på närmare 2 miljarder, komplexa avtal, utländsk leverantör och avancerad teknik ställer uppdraget särskilda krav på Eriks förmåga att leda sin projektgrupp, hantera många intressenter och driva arbetet med att kvalitetssäkra spårvagnarna. Avropsavtalet signerades 2010 och leveransen av spårvagnar ska fortsätta till 2023. Ett så långt projekt ställer höga krav på kvalitetssäkring, dokumentation, kommunikation, ändringshantering och ett outtröttligt ledarskap. När fordonen är levererade ska de överlämnas till vår kunds förvaltning som i sin tur hyr ut fordonen till en operatör som sedan ansvarar för driften.

  Erik uttalar sig om de viktigaste aspekterna i sin roll så här:
  ”Genom att i alla lägen agera professionellt och ha stenkoll på gällande avtal, skapas incitament för leverantören att agera affärsmässigt och genomföra arbetet på ett bra sätt. Det är viktigt att upprätthålla goda relationer med projektteam och ledning samt föra en öppen och transparent dialog.”

  Läs mer om hur och var vi på OMT skapar lösningar och värden inom kollektivtrafik på https://omtab.se/branschlosningar/transport/

  Dela
  Dela