Technical Production Operations

Vi kan skapa tillgänglighet, tillförlitlighet och funktion i er verksamhet genom vårt engagemang och framför allt kompetens av service och underhåll samt installation och montage. Vi ser till att er Operation Uptime och Life Cycle Profit maximeras. För visst vill ni ha maximerad vinst genom optimerat underhåll till lägsta pris?

Produktionsnära delprojektledning, produktberedning och produktionsplanering. Inom Tech Operations utvecklar vi arbetsmetoder samt tar fram arbetsinstruktioner och rutiner baserat på metodstudier, frekvensanalyser m.m.

Vi optimerar produktionsprocesser i tillverkande industrier samt ansvarar för att rätt förutsättningar och utrustning finns tillgänglig i rätt tid.

Vi hjälper er med förebyggande eller akut underhåll samt ser till att er underhållsmetodik är optimerad.

Vi installerar, monterar, kalibrerar och felsöker i er anläggning.

Underhåll

Servicetjänster inom installation, montage och underhåll. Akut eller förebyggande underhåll. Vi utför såväl tillståndskontroller som felsökning.

Vi felsöker, analyserar, avhjälper och presenterar lösningsförslag och förbättringar. Varje objekt har sina unika utmaningar och förutsättningar.

Vi erbjuder kunden hjälp med att sätta upp rutiner, förordar och vid önskemål implementerar system som är dem behjälpliga.

OMT´s tekniker är uppdaterade gällande rådande föreskrifter och standarder. Vi arbetar med systematiskt underhåll, inom föreskrivna intervaller, gör det spårbart och dokumenterat. Vi efterlämnar en kunskapsbank för framtida syften.

OMT presenterar åtgärder och lösningsförslag utifrån dessa unika förutsättningar.

Montage och driftsättning

Vi installerar och monterar er anläggning eller bygger tex ditt elskåp och drar allt elkablage. Vi tar din anläggning i drift och ser till alla komponenter och system checkas ut samt att alla funktioner verifieras. Vi åtar oss att utföra service på både små och stora anläggningar.

Helhetslösningar

Vi på OMT hjälper våra kunder med allt från förstudie till projekt, vidare till montering och med att säkerställa leveransen med ansvar för teknik, dokumentation och leverantörer. Alla arbeten dokumenteras enligt rådande standarder och föreskrifter.

Vi har kompetensen för konstruktion, projektledning, montage och installation inom företaget. När du ger oss helhetsansvaret för ditt projekt får tillbaka i form av sparad tid och pengar. Ring oss så berättar vi mer!

Produktion

Vi optimerar produktionsprocessen i tillverkande industri samt ansvarar för att rätt förutsättningar och utrustning finns tillgänglig i rätt tid.

  • Optimerar och utvecklar produktionsprocesser
  • Säkerställer att rätt produktionsutrustning finns tillgänglig
  • Tar fram arbetsinstruktioner och rutiner
  • Utför utveckling av arbetsmetoder och produktionsverktyg
  • Ansvarar för anskaffning av produktionsutrustning
  • Utför metodstudier, frekvensanalyser mm

Vill du veta mer?

Prata gärna med Pedro Rassmusson

Operativ Chef Technical Production Operations

Växel: 011-495 1000
Direkt: 0704-10 93 12
pedro.rasmusson@omtab.se