Management Consulting

Flera av oss har lång erfarenhet av ledarskap och ledande befattningar inom privat, kommunal och statlig verksamhet. Vi har vänt förlust till vinst, hjälpt organisationer formulera och verka mot gemensamma mål. Genomfört betydande organisations-förändringar för att nå resultat.

Management Consulting är för oss ett sätt att leda, påverka, ge stöd och rekommendationer till våra kunder. Vi är vana vid att analysera information, marknadstrender och verksamheter. Vi vänder oss främst till teknisk industri där vi specialiserat oss och har vår erfarenhet. Utifrån våra analyser hjälper vi till med att affärsplanera, budgetera, skapa marknadsplaner och verksamhetsplaner.

Vi affärsutvecklar tjänster och produkter, ifrågasätter gamla och ineffektiva affärsprocesser. Vi ser till att ekonomi, inköp, avtal, försäljning och HR hänger ihop. Vi skapar morgondagens verklighet för verksamheter och dess människor utifrån deras specifika förutsättningar, drömmar och mål. Vi arbetar med värderingar, beteende och attityd för att skapa förändring. Att inspirera människor och att få var och en att inse hur viktig sin roll är i det stora hela är avgörande för att skapa mervärde och sunda verksamheter.

Vi täcker upp vid vakanser inom ledande positioner och nyckelroller, agerar stöd inom management och vi skapar resultat! Vi hjälper er att tjäna pengar fort då vi stöttar och på ett positivt sätt utmanar personal och processer till att prestera mera. Då vi inte har organisatoriska band inom ert företag så skapar det bättre förutsättningar för att kunna fokusera på uppgiften.

Vi hjälper till med att analysera verksamheter, hitta trånga sektorer eller långsamma processer. Vi tar fram verksamhetsledningssystem och produktionssystem samt implementerar dem.

Vi utför acceptanstester av industriell utrustning, slutinspektioner och in-process kontroller. Detta för att bl.a. se till att produkter följer kravspecifikation samt för att upptäcka defekta utrustningar.

Vi stödjer kunden genom att utföra bedömning av leverantörens olika ledningssystem samt ser till att leverantörerna uppfyller kundens specifika krav. Vi medverkar i leverantörs- och kundförhandlingar  samt ansvarar för kvalitetskrav vid inköp.

Vi hjälper kunden med QA och QC frågor. Vi hjälper er med att producera kvalitetsplaner, granska kvalitetsdokumentation och skapa inspektionsplaner.

Vi analyserar marknader, konkurrenter och kollegor i branschen, ger råd i marknadsfrågor, planerar marknadsaktiviteter, försäljning och bygger varumärken.

Av oss handlar ni exempelvis följande tjänster:

  • Interimslösningar – Låt oss ta vid där ni snabbt behöver någon som driver verksamheten medans ni tex ägnar tid åt ersättningsrekrytering. När en ledare försvinner är det lätt att låta den bredvid även sköta dennes arbetsuppgifter. Har ni verkligen tid med allt när någon är borta?
  • Verksamhetsanalyser – Vi tar reda på vilken eller vilka delar av er verksamhet som kan optimeras och förbättras. Vet ni var er flaskhals finns?
  • Processkartläggningar – Har ni identifierat ”hur” er verksamhet bedrivs? Har ni visualiserat era processer så alla förstår? Om inte, vi gör det!
  • Metodik implementeringar – Vi hjälper er med att ta fram och implementera metodik för att säkerställa en hållbar verksamhet. Vad som ska göras, när det ska göras, i vilken ordning och vem som ska göra det. Med en säkerställd metodik och beskriven process kommer ni göra rätt och veta varför.
  • Kvalitetslösningar – Vi analyserar eller tar fram kvalitetsledningssystem för er verksamhet, vi säkerställer kvalitén på varor eller köpta tjänster i era inköpsprocesser.

Vårt arbete utför vi enligt överenskomna processer där ni som kund har möjlighet att påverka och har tillgång till all information. Löpande utvärdering och uppföljning är självklart för oss, både av vårt agerande och vår leverans samt progress i våra uppdrag. Vi ska vara värda den ersättning ni som kund ger oss!

Vill du veta mer?

Prata gärna med Elias Talani

Operativ Chef Management Consulting. Projektledare inom energi och kvalité.

Växel: 011-495 1000
Direkt: +46 70-495 11 62
elias.talani@omtab.se