Business Engineering

Ur ett affärsperspektiv analyserar vi verksamheter, organisationer, produktion och försäljningsflöden. Genom verksamhetsanalyser och CPQ (Configure, Price, Quote) verktyg kan vi skapa, modellera och konfigurera system för snabbare, bättre och mer effektiva affärer.

Business Engineering eller affärsutveckling är för oss utveckling och implementering av affärslösningar, från affärsmodell till affärsprocesser och organisationsstruktur till informationssystem och informationsteknik.

How to engineer your business – Hur effektiv, lönsam, intäktsbringande är er verksamhet? Skapar ni kund- och medarbetarvärde optimalt och är er organisation trimmad mot samma vision?

Genom vårt Business Engineering team analyserar vi metodiskt er verksamhet, identifierar och rekommenderar. Etablerar de förändringar som krävs samt säkerställer att förändringar, erbjudanden och arbetssätt går rätt till.

Time to offer – Hur snabbt omvandlar ni en kundförfrågan till en offert som leder till intäktsgenerering? 

Business Engineering hjälper er att konfigurera ert offertskapande till en snabb och effektiv process genom vår kunskap om CPQ (Configure, Price, Quote) lösningar och hur man använder CPQ verktyg för både små som komplexa affärer. Genom CPQ verktyg skapar vi funktionalitet för offerering och försäljning av komplexa produkter. Vi effektiviserar produktivitet inom försäljning och industriell produktion. Vi skapar, modellerar och konfigurerar system för snabbare, bättre och mer effektiva affärer.

Sales Quality – Hur väl känner er säljorganisation till vad ni kan leverera eller hur?

Eller hur väl känner er engineering till er försäljning&marknad? Ett företags framgång beror till stor del på dess förmåga att anpassa sina erbjudanden och hantering av kundrelationer i en värld som förändras allt snabbare. Företagets förmåga att lyckas med försäljning respektive intäktsgenerering är hela företagets angelägenhet.  – Business Engineering är vårt sätt att hjälpa verksamheter att optimera sitt erbjudande, sin kundsamverkan och sitt arbetssätt så ni mer kvalitativt och effektivt når era mål, hitrate och ert kundvärde.

Vill du veta mer?

Prata gärna med Per Bråvander

Tjänsteansvarig Business Engineering

Växel: 011-495 1000
Direkt: +46 73-920 24 56
per.bravander@omtab.se