Business Engineering

Är länken som kopplar samman affär och teknik. Business Engineering är vårt sätt att hjälpa verksamheter att optimera sitt arbetssätt och koppla samman teknik och säljavdelningarna. Genom verksamhetsanalyser och CPQ (Configure, Price, Quote) verktyg kan vi skapa, modellera och konfigurera system för snabbare, bättre och mer effektiva affärer.

Ledtiderna vid försäljning av komplexa produkter kan ofta dra ut på tiden och bli onödigt långa. Om utvecklings- och teknikavdelningen är insatta i hur säljarna arbetar och säljarna i sin tur är insatta i hur produkterna fungerar och är uppbyggda, kan ofta säljprocessen löpa smidigare.

I Team Business Engineering har vi tillsammans samlat på oss över 50års erfarenhet av effektivisering av säljprocesser.  Med hjälp av CPQ-system har vi sett hur detta ofta blir navet i en smidig säljprocess där säljarna får den hjälp de behöver och alltid skapar offerter med uppdaterad och korrekt data. Data baseras på välstrukturerade och modulariserade produkter som teknikerna lättare kan underhålla.

Vårt team innehar expertis inom konfigurationsmodellering, dokumentgenerering, kvalitets- och test-processer samt säljprocessanalys. Därtill mycket erfarenhet av produktstrukturer och modularisering.  Vi har alla en teknisk bakgrund som ingenjörer och brinner för att skapa affärsnytta.

Som samarbetspartner med en av de största CPQ-leverantörerna Tacton Systems kan vi hjälpa Er med att implementera och underhålla Ert CPQ-system, samt analysera hur en CPQ-lösning kan komma att förändra och förbättra just er säljprocess.

How to engineer your business – Hur effektiv, lönsam, intäktsbringande är er verksamhet? Skapar ni kund- och medarbetarvärde optimalt och är er organisation trimmad mot samma vision?

Genom vårt Business Engineering team analyserar vi metodiskt er verksamhet, identifierar och rekommenderar. Etablerar de förändringar som krävs samt säkerställer att förändringar, erbjudanden och arbetssätt går rätt till.

Time to offer – Hur snabbt omvandlar ni en kundförfrågan till en offert som leder till intäktsgenerering? 

Business Engineering hjälper er att konfigurera ert offertskapande till en snabb och effektiv process genom vår kunskap om CPQ (Configure, Price, Quote) lösningar och hur man använder CPQ verktyg för både små som komplexa affärer. Genom CPQ verktyg skapar vi funktionalitet för offerering och försäljning av komplexa produkter. Vi effektiviserar produktivitet inom försäljning och industriell produktion. Vi skapar, modellerar och konfigurerar system för snabbare, bättre och mer effektiva affärer.

Sales Quality – Hur väl känner er säljorganisation till vad ni kan leverera eller hur?

Eller hur väl känner er engineering till er försäljning&marknad? Ett företags framgång beror till stor del på dess förmåga att anpassa sina erbjudanden och hantering av kundrelationer i en värld som förändras allt snabbare. Företagets förmåga att lyckas med försäljning respektive intäktsgenerering är hela företagets angelägenhet.  – Business Engineering är vårt sätt att hjälpa verksamheter att optimera sitt erbjudande, sin kundsamverkan och sitt arbetssätt så ni mer kvalitativt och effektivt når era mål, hitrate och ert kundvärde.

Vill du veta mer?

Prata gärna med Per Bråvander

Tjänsteansvarig Business Engineering

Växel: 011-495 1000
Direkt: +46 73-920 24 56
per.bravander@omtab.se