OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Varför välja OMT? Vår ordförande John tar upp frågeställningen kring varför man ska välja oss!

  Som enskild individ kan man ta ställning till olika former av arbetsgivare eller välja att vara helt egen som egenföretagare. Man får ta ställning till vad som är viktigt för en själv, vad man behöver för att känna trygghet, vad man behöver för att må bra och vad man behöver för att få personlig utveckling.

  På OMT tror vi på gemenskap och att skapa förutsättningar tillsammans. Vi tror på att en kultur skapas av att arbeta i team, ta lärdom av varandra, stötta varandra och inte minst ha roligt tillsammans. En av våra största uppgifter som arbetsgivare är att få våra kollegor att vilja var hos oss och att ta hand om varandra. Vi tar tillsammans fram vad vi behöver för förutsättningar i form av förmåner, ersättningar och gemensamma aktiviteter.

  Kompetens höjs genom utbildningar vi väljer ut och vår färdighet förbättras ständigt genom att vi utför det vi lär oss. Vi hjälper varandra att vilja framåt!

  Att vara en del av OMT är en trygghet där vi tar tillvara på både framgång och misstag. Vi lär oss och analyserar. Vi alla kan ha en dålig dag där vi kan ta hjälp av någon kollega och vi alla firar tillsammans när något gått bra. På OMT har vi förmånen att kunna ha någon som stöttar en när man har en dålig dag men som man också kan fira med när något går sådär riktigt bra. Och med någon menar vi på OMT ett helt team som finns där för dig närhelst du behöver det.

  För hur roligt är det egentligen att fira för sig själv eller reda ut det som gått fel på egen hand? Eller har du hört talas om att kultur skapas ensamt på enskild individnivå? Har du hört talas om hur en global kris räddats av en enskild person? Det är när vi tillsammans går samman mot ett gemensamt mål, ett gemensamt syfte som alla historiens negativa inslag ändrats till något bättre.

  Är man beställare ute i industrin med ett ökat behov av teknisk utveckling, ökad produktion, bättre effektivitet eller lönsamhet, mer eller annan kompetens än vad man redan har, mer resurser och så vidare så ställs man inför många val och beslut för hur man tar sig framåt. På OMT så är just ”hur” en av framgångsfaktorerna.

  Du som beställare kanske ställs inför en leverantör som ger dig all lösning du behöver i form av ett nyckelfärdig koncept där du bara trycker på knappen. Eller så ställs du inför en tjänsteleverantör som kan hjälpa dig med olika form av kompetens beroende på kompetensbehov i ett projekts olika faser. Du kanske rent av ställs inför en av alla konsultmäklare som erbjuder kompetens liknande bemanningsbolagen som skickar CV’n.

  Hur ska man välja? Man får ställa sig frågan om vad man anser vara viktigt, affärskritiskt, etiskt, moraliskt, kort- eller långsiktigt. Många aspekter bör beaktas, både ur beställaesynpunkt men även av personliga skäl. Så här långt in i en högkonjunktur är många vana vid att det går lätt men hur bra är de när det går tungt?

  Många aktörer vill vara förmedlare och därmed göra det enkelt för sig. Om man som beställare vill använda en tjänste-/konsultmäklare så ska man ställa sig frågan: Vad är det jag behöver och hur? Mäklarna tar inget ansvar för sin leverans av innehållet i uppdraget. Det avtalar man vidare till den part som faktiskt utför uppdraget. Däremot tar man en procentuell del av intäktsströmmen som går från beställare till utförare. Hur bedömer man tillfört värde på den delen? Och vem är egentligen kund till utföraren då konsultmäklaren inte har kompetensen att bedöma resultatet av leveransen?

  Jag hör många salespitchar där mäklarna lyfter fram hur mycket tid de riktiga beställarna sparar på att slippa söka eller träffa leverantörer själva, hur många nya leverantörer de har i sina CV databaser. Men om man är beställare och som i min bransch verksam inom teknik, vill man inte kommunicera med någon som förstår sin teknik eller problemställning? Vill man inte säkerställa att den hjälp man får adderar värde så snabbt som möjligt? Hur mycket tid sparar man egentligen på att låta någon som har ett verktyg för att hantera Cv:n föreslå alternativ som man själv ändå måste validera att de tillför rätt värde? Och har inte alla mäklare samma Cv:n från underleverantörerna?

  En till aspekt i det hela är att mäklarna förespråkar enmansleverantörer då man oftast kan hålla ett lägre timpris på levererade tjänster. Jag förstår fullständigt de som vill vara egna, har själv varit där även om jag snabbt insåg att jag kunde skapa mer värde med kollegor omkring, både för kunder som kollegorna. Det är trots allt en poäng för alla att vara del av en större verksamhet. Alla lagar, regler och förordningar som gäller bolag med över tex 10 anställda kollegor finns av en anledning. Man är tvungen att arbeta med sys

  tematisk arbetsmiljöarbete, jämställdhet, verksamhetsledning med mera. Jag anser att man bör arbeta med metodik för att säkerställa en bra arbetsplats eller en bra leverans av lösningar som skapar värde oavsett lagar, det är ju sunt förnuft. Men gör alla det? Uppenbarligen inte för då hade inte lagar och regler behövts. Det gäller att välja rätt även som beställare. Man måste förstå att driva en verksamhetsmetodik som säkerställer att allt går rätt till för med sig kostnader. Men man får en bättre och mer kvalitativ leverans, även när man handlar tjänst

  er. Mäter man värde på kvalitén på leveransen av tjänster så kan man snabbt koppla det till effektivitet och lönsamhet. Hur många enmansbolag arbetar med systematisk arbetsmiljö eller ISO-certifierar sig för att säkerställa att de gör upprepat rätt, gång på gång? Hur många genomför riskanalyser eller analyser över huvudet taget? Inte ens alla större bolag gör det.

  Jag anser att enmansbolag är bra för vissa. Tjänste-/konsultmäklare med bra verktyg för att hantera konsulter kan vara bra om man som inköpare inte själv kan. Och använd större bolag med säkerställd metodik när kvalitet behövs. Vad tycker du?

  Jag och mina kollegor inom OMT levererar och tar ansvar för våra lösningar, tjänster och produkter. Vi behöver inte skylla på någon avtalsklausul, vi ser till att leverera rätt genom vår metodik och hjälper varandra. Blir exempelvis någon sjuk eller är frånvarande så finns det någon annan som faktiskt kan ta vid för man är inte ensam. Står vi inför ett problem man själv inte kan lösa så har vi en metodik för att ta vara på våra gemensamma erfarenheter för att föreslå en lösning.

  OMT är en verksamhet med en företagskultur där vi skapar vinnare av kollegor och kunder. Genom att ständigt arbeta med förbättringar av oss kollegor, vår verksamhet och våra kunder ser vi till att förutsättningarna för effektivitet, lönsamhet och kvalitet tas tillvara. OMT har en certifierad metodik för att se till att projekt och uppdrag genomförs på bästa sätt under hela genomförandet. Och i den metodiken ser vi till att våra kollegor möts av en företagskultur som med glimten i ögat gör det roligt och utvecklande att finna mening i sitt yrkesliv. Hos oss skapas vinnare!

  Är det inte så en leverantör ska vara som du vill samarbeta med? Eller är det inte så en arbetsgivare ska vara om du vill vara kollega?

  Dela
  Dela