OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Värdeskapande och kulturskapande pågår inom Organisation, Management och Teknik!

  Nu är värdeplanerna för nästa år på gång. De flesta kallar det att affärsplanera men inom OMT handlar det om att skapa värden för kollegor och kunder så då får det heta att VÄRDEPLANERA. För hittar vi rätt sätt att skapa värden åt oss och vår omvärld så kommer resultatet bli affärer. Även sättet att värdeplanera är oerhört viktigt för vår verksamhet. ALLA är inkluderade, oavsett vilken roll man har, kompetens eller erfarenhet. Alla är med och på så sätt får vi en förankring hos alla som ger framgång för oss och våra kunder. Det är en del av vår företagskultur, en annan är att se till just kulturen bibehålls och utvecklas där nya som gamla kollegor inkluderas, relationer skapas, erfarenheter tas tillvara och sprids. Företagskultur händer ej av sig självt, det krävs en metodik även där.

  När det är full leverans av kundlösningar så behöver man ha en process som arbetar med kulturen. För att få en stark gemenskap så måste vi se till att vi alla VILL och KÄNNER något för varandra och det vi ska åstadkomma. Det gör vi genom att skapa möjligheter till att upprätthålla våra relationer samt ge alla en möjlighet att uttrycka sig. Om vi känner något för varandra så kommer vi hjälpa varandra och göra det lilla extra.

  Våra strategidagar där värdeplanerna slipades innehöll mycket bra dialog, nya lösningar, mycket känsla och mycket vilja. Mest av allt, vi hade fantastiskt roligt! The OMT Way!

  Och självklart covid-19 säkrat där alla deltagare fick möjligheten att testa sig innan, alla var friska, vi var ute, arbetade i mindre grupper och vi hade personliga kitt med desinfektionsmedel med mera.

  Vill du arbeta med vårt gäng eller vill som kund få del av vårt engagemang så slå oss en signal. Kontaktuppgifterna hittar du under kontakt!

  Dela
  Dela