OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Värdeplanering = Hur vi skapar värden för kollegor och kunder

  Höst är för OMT den tid då det är dags att dra igång affärsplaneringen inför nästkommande år. Just i år har vi valt att göra saker lite annorlunda. För oss är det viktigt att alla våra kollegor får vara med och hjälpa oss att ta OMT framåt – tillsammans. Av den anledningen har vi valt att applicera konceptet värdeplanering ur två perspektiv i vår verksamhet. Ett där vi gemensamt går igenom och bestämmer vad som är viktigt för oss kollegor. Vi ser över hur vi behöver fortsätta utbilda oss så vi når en kompetenshöjning, hur vi ökar våra färdigheter för att få mer erfarenhet och vad vi behöver för att hålla igång vårt engagemang. Att titta på vad som driver oss som individer, vad vi förväntar oss, vad vi behöver för att må bra, synas, göra sig hörda och att få bekräftelse är en självklarhet för oss. Vi ser över vad som är viktiga förmåner och ersättningar. Detta med mera skapar möjligheter för oss som individer och som grupp, det skapar vår OMT kultur och vår vilja att göra oss och vår omvärld till vinnare. Att varje kollega hos oss får känna sig delaktig, uppskattad och finna en meningsfullhet i sitt arbete varje dag är något som vi ständigt arbetar för att bli ännu bättre på. Vi vill erbjuda en arbetsplats där du som individ har en chans att påverka, växa, utvecklas och få en grupptillhörighet där vi gemensamt kan skapa större och bättre effekt samt nytta än som enskild individ.

  Det andra perspektivet är hur vi skapar värden åt våra kunder. Gemensamt tar vi vara på våra erfarenheter och det vi hör från vår marknad. Den inputen gör det möjligt för oss att välja hur vi löser kunders behov, var och när. Genom att lyssna och analysera skapar vi lösningar som ”spot on” hjälper våra kunder att bli vinnare. Genom vårt ”hur”, vår metodik och processer ser vi till att skapa en kultur som gör att vi levererar med kvalitet och engagemang till er. Vi frågar oss vad ni kunder har för alternativ, vad ni har för problem eller förväntningar på ännu bättre resultat. Det kan vara mjuka värden eller faktiska aktiviteter som behöver genomföras. Vi frågar oss och er vad som är värt att betala för eller till och med, vad betalar er kund er för? Hur betalar ni eller era kunder som till exempel genom olika leveransvillkor? Vad är möjligt, var eller hur gör det ont och när är det som bäst? På så sätt anpassar vi oss, erbjuder rätt lösning och väljer rätt metod att ta fram vår kundlösning.

  Våra värdeplaner ger oss en riktning på vilka aktiviteter vi behöver genomföra, hur vi ska organisera oss, kommunicera med kollegor som kunder, hur vi ska generera en intäkt som täcker våra kostnader och efterlämna en marginal som gör att vi långsiktigt kan förbättra oss och vår omvärld. Förståelsen inom verksamheten för att allt vi vill kommer med en kostnad, en investering som ska generera en intäkt som är värd att betala för och som är mer än våra kostnader är en av nyckelfaktorerna för att få med alla till en vinst. För lyckas vi engagera kollegor genom att ge dem rätt förutsättningar och möjligheter till åtaganden i yrket men även i sociala engagemang för att förbättra vår värld, samt skapa lösningar för våra kunder att nå sina mål samtidigt som vi har en affärsdrivande verksamhet med lönsamhet och rätt nyckeltal. Då kan vi och ni överleva, idag, imorgon och även på lång sikt!

  Hur tar din arbetsplats tillvara på sina kollegors åsikter, viljor och drömmar? Och hur gör ni andra arbetsgivare och verksamheter för att ta er framåt?

  Dela
  Dela