OMT AB
Byt språk:
  • English
  • Utveckling av vårt ledarskap genom utbildning och reflektion

    Just nu pågår vårt förbättringsarbete inom OMT och dessa kollegor får möjligheten att arbeta med vårt ledarskap i projekt, hur vi agerar och kommunicerar med kunder, kollegor, projektdeltagare och vår omvärld. Agerande som gör skillnad. I detta arbete ökar vi vår förståelse av att anpassa vårt ledarskap efter situation och individ, analysera och hantera förändringar i grupper. Vi arbetar med självförtroende och ökad insikt om vår egen förmåga att hantera ledarrollen i grupper under förändring. Nu arbetar vi för att våra kollegor ska kunna arbeta med er ännu bättre. Vi utbildar oss och reflekterar över var vi är, var vi vill vara och vad vi behöver förändra för att ta oss dit.

    Varför? Kundnytta och medarbetarnytta. Allt handlar om omvärldens, kundens och medarbetarens upplevelse. Vårt agerande gör skillnad!

    Dela
    Dela