OMT AB
Byt språk:
 • English
 • OMT stödjer engagerade kollegor inom välgörenhet

  Varje år dör tusentals kvinnor vid barnafödsel runt om i världen. Värst drabbat är centrala delarna av Afrika. Många dödsfall beror på brist på tillgängliga transporter till sjukvården. Kostnadseffektiva och tillförlitliga transporter behövs. Transporter som kan ta sig fram i de otillgängliga miljöer som finns på den afrikanska landsbygden. The Eezer Initiativ är ett projekt för att tillgängliggöra billiga motorcykelambulanstransporter i de mest utsatta områdena. Samtidigt som det skapar arbetstillfällen. Att vi på OMT har engagerade och omtänksamma kollegor visste vi redan men Eriks beslut att göra skillnad på plats gör oss såklart lite extra stolta. Här får ni nu ta del av projektet som Erik hjälper till med och hur det gått sedan han sist var i Afrika för snart ett år sedan för att leverera ut de första Eezer-vagnarna.

  Leverans och uppföljningsresa Eezer i Kenya 2018 – Erik Petersson

  Under september månad genomfördes en uppföljningsresa till Kenya. Projektet Eezer tillverkar och levererar motorcykelambulanser för transport av gravida kvinnor till och från kliniker i de centrala delarna av Afrika. Där Eezern inte finns är det ofta begränsat med möjligheter att få transport till kliniker, alternativet är i många fall att gå till fots där det kan handla om timmar för att nå fram till en klinik.

  Projektet

  Projektet är inne i en pilot-fas där målet är att tillverka och leverera 30 ekipage inom 2018-2019. Hittills har 15 ekipage levererats till olika organisationer runt om i centrala Afrika. Nedan är en karta på var dessa är utplacerade. (www.eezer.org)

  Karta över Eezer’s placeringar i Afrika

  Under pilotfasen kommer en utvärdering av funktion, hållbarhet och organisation att göras. Ekipagen är placerade hos olika typer av organisationer, privatpersoner och kliniker, detta för att projektet ska få in erfarenheter från många olika håll till att skapa ett upplägg kring att hålla ekipagen operativa under en lång tid framöver. Utmaningarna i dagsläget är att hitta metoder/upplägg som fungerar väl i olika regioner, länder och organisationer. Uppföljning av användningen görs via uppföljningsresor och rapporter från organisationerna. Dessutom följs även användningen upp via en egenutvecklad Android applikation med tillhörande databas för datahantering som trackar förarens telefon.

  Eezer’s egen tracking app

  Uppföljning i Talek, södra Kenya.

  I maj 2018 överlämnades en Eezer till kliniken i Talek och ”Bike doctor” Jacksson, läkaren i området. Under resan besökte vi kliniken och följde upp användningen av Eezern. Nyttan är påtaglig och det är tydligt att behovet av transporter till och från kliniken har fått en fungerande lösning. Vi besöker även ytterligare ett ”dispensary”(Apotek) ca 20 kilometer ut på savannen från Talek som ingår i Jackssons ansvar. Vägen dit är delvis bra och delvis svårframkomlig, speciellt under regnperioden. Eezern tar sig fram bra. Behovet i området är stort och under besöket beslutar projektet att ytterligare en Eezer-vagn kan placeras i området om en motorcykel ordnas av organisationen.

  Överlämning av ekipage i Oltiyani

  Senare under resan besöks byn Oltiyani i Narok området. Projektet överlämnar ett ekipage till områdesansvariga. Uppslutningen vid överlämningen är stor med invånare från området. Tacksamheten från människorna är påtaglig och engagemanget från de ansvariga är stort. Dagen efter att ekipaget har överlämnats får projektet rapporter om att första transporten till förlossning har skett med en lyckad födsel utan komplikationer.

  Uppföljning i Oleulului

  Sista dagen på resan besöks byn Oleulului vid gränsen till Tanzania. Byn fick en Eezer levererad under juni månad och vid besöket i september får vi rapporter från förare och lokalbefolkningen om nyttan med att ekipaget finns på plats. Ca 30 transporter har genomförts på de 2 månader som ekipaget funnits på plats. Det är tydligt att Eezern fyller ett behov som finns och skapar en möjlighet till transporter som tidigare inte har funnits.

  Tack OMT för att ni möjliggör denna resa för mig!
  Erik Petersson

  Dela
  Dela