OMT AB
Byt språk:
 • English
 • OMT Improvement 20.20

  OMT Group AB träder in i en ny organisationsstruktur 2020 för att möta våra bestämda långsiktiga mål.

  Organisationen går från en geografisk regionstruktur som sedan 2010 tagit oss dit vi är idag. Ett decennium senare är det dags att skapa förbättrade förutsättningar för att möta den framtid vi vill skapa. Vi fortsätter vår resa som en seriös, uthållig och tillräckligt stor aktör på marknaden för att vinna ytterligare förtroende hos kunder och nya kollegor. Ökad volym ger utvecklingsmöjligheter för alla kollegor och möjlighet till ännu bättre kundlösningar. Ett OMT som möjliggör bättre affärer, bättre möjligheter för kollegor, bättre känsla för varumärket och bättre lösningar.

  Genom en tydligare juridisk bolagsstruktur och organisation utvecklar vi ett sätt att fortsätta leverera våra lösningar med kvalitet i en tydligare paketering av oss. Vi lägger mer fokus på lösningar vi levererar till de branscher vi är verksamma i och för att få en tydlighet internt som externt om vad vi kan kompetensmässigt samt vad vi erbjuder.

  Dotterbolaget OMT Management AB fokuserar på managementlösningar genom tjänsteområdena Management, Business Engineering och Project Management.

  Dotterbolaget OMT Tech AB, tidigare OMT Service AB  fokuserar på tekniklösningar genom tjänsteområdena Technical Production Operations, Mechanical & Plant Lead Engineering samt Electrical & Control Lead Engineering.

  I koncernen finns även OMT BuildTech AB för framtida paketering av fastighetslösningar.

  OMT Group AB ägs av Holdingbolaget OMT AB som är privatägt med ett långsiktigt ägardirektiv för att skapa hållbara verksamheter.

  Genom ständig förbättring internt och externt skapar vi vinnare!

  Dela
  Dela