OMT AB
Byt språk:
 • English
 • OMT gör det igen!

  Vi efterlever och gör det vi sagt. För 7:e året i rad har vi visat att vi utvecklar och efterföljer vår verksamhetsledning genom att klara av en extern ISO-revision utan avvikelser! Till det har vårt eNPS under året ökat till otroliga 75!

  Det här är hur vi gör det:
  – Vi inkluderar alla.
  – Får alla att förstå hur agerande och kompetens påverkar oss och våra kunder.
  – Dokumenterar och beskriver hur vi gör saker i vårt verksamhetsledningssystem så att om man undrar något och inte har en kollega att fråga, så kan man alltid läsa hur det ska gå till.
  – När alla vet hur man gör och varför så kallar man in extern revisor som får ge kvittensen på att det även stämmer mot certifieringskraven.
  Börja i rätt ordning är nyckeln!
   
  Vårt sätt att vara som bolag, våra värderingar, vår kultur och vår framgång kommer av ett ständigt agerande av oss. Vår metodik, struktur och processer hjälper oss att agera rätt. I vår kvalitetscertifiering för ISO 9001:2015 har vi skapat en metodik för att leverera rätt där kunder, kollegor och hela OMT är vinnare och mår bra. I verksamhetsmetodiken har vi inte bara byggt in att leverera rätt utan även hur vi för vår verksamhet har rätt arbetsmiljö, hållbarhet och rätt miljöpåverkan på vår omvärld. Genom att vi ständigt arbetar med förbättringar så skapar vi en företagskultur som hela tiden utvecklar oss och vad vi levererar. För att mäta just kultur så använder vi oss av verktyget &frankly för att mäta employee Net Promoter Score som är ett internationellt jämförbart mätetal för medarbetarengagemang som talar om hur villiga medarbetarna är att rekommendera sin arbetsplats till andra. Vi frågar tex ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera OMT som arbetsgivare?” Ett eNPS-resultat kan variera mellan -100 och 100. I praktiken är allt över 0 acceptabelt. Ett eNPS kring 20-30 är mycket bra och allt över det är utmärkt. Vårt eNPS inom OMT under 2022 är nu i snitt på hela 75 vilket är enastående bra oavsett vilken bransch och företag man jämför med. Vi har hittills mätt 11 gånger under året och haft en svarsfrekvens på 73% inkluderat alla kollegor oavsett om de är i tjänst, föräldralediga eller har semester.
  Våra värderingar, vår kultur och vårt kamratskap inom OMT är grunden till engagemanget hos våra kollegor, vilket gör oss som arbetsgivare och arbetsplats ständigt bättre. Ärlighet, engagemang, kamratskap, inkludering, transparens, delaktighet och medbestämmande är nycklar i vårt arbete. Vill ni veta mer om det här grymt bra teamet och om hur & var vi kan hjälpa er med teknik, projekt- och verksamhetsledning samt hur man förbättrar en organisation så läs mer på www.omtab.se

  Dela
  Dela