OMT AB
Byt språk:
 • English
 • OMT driver utveckling inom energi

  Vi har lång erfarenhet av energibranschen, både i form av kunskap av anläggningar som kraftverk, fjärrvärmeanläggningar och distribution av el och värme. Våra kollegor inom OMT har erfarenhet av solenergi, kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och konventionell kraftvärme. Vi medverkar i utveckling av komponenter som turbiner, generatorer, ställverk, transformatorer med mera för att nå en bättre effektivitet och en mindre miljöpåverkan. Vi kan projektering och underhåll för att optimera projekt som driftsekonomi. Genom vår certifierade verksamhet- och projektmetodik skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat. Vi har verktyg för att mäta energi och visualisera energiförbrukning.

  Med vår kunskap, erfarenhet och drivkraft ger vi er bättre samverkan mellan olika parter för effektivare utnyttjande av personal och utrustning, ökad fokus på avvikelser för att följa tidplaner mer effektivt, förbättrad verksamhetsplanering för ökad och säkrare arbetsmiljö.

  Vi arbetar med:

  • Investeringskalkyler och förstudier
  • Tidsplanering
  • Projektering och konstruktion av mek, el, instrument och automation
  • Utföra haveriutredningar genom rotorsaksanalyser med erfarenhetsrapportering.
  • Utföra utredningar och analyser av processer och anläggningsutrustning.
  • Beredning
  • Projektledning
  • Montageledning
  • Driftsättning
  • Provning
  • Revisionsledning
  • Revisions-/underhållsledning och planering för förebyggande och avhjälpande underhåll.
  • Riskanalyser och säkerhet.
  • Nuvärdesanalyser enligt LEAN.
  • Genomföra förbättringsarbete utifrån återkommande avvikelser.
  Dela
  Dela