OMT AB
Byt språk:
 • English
 • OMT bevisar sig igen!

  OMT ISO eNPS 2023

  För 8:e året i rad klarar vi av en extern ISO-revision utan avvikelser! Vi lever som vi lär och uttrycket Technical Business Excellence definierar vårt varumärke OMT. Vi utvecklar och anpassar vår verksamhetsledning, vårt varför, vad, hur och var kontinuerligt. Vårt sätt att vara som bolag, våra värderingar, vår kultur och vår framgång kommer av ett ständigt agerande av oss. Vår metodik, struktur och processer hjälper oss att agera rätt.  I vår kvalitetscertifiering för ISO 9001:2015 har vi skapat en metodik för att leverera rätt där kunder, kollegor och hela OMT är vinnare och mår bra. I metodiken har vi inte bara byggt in att leverera rätt utan även hur vi för vår verksamhet har rätt syn på hållbarhet, arbetsmiljö och rätt miljöpåverkan på vår omvärld.

  Vi lyckas genom att inkludera alla och låta alla vara medbestämmande. Vi får alla att förstå hur agerande, attityd och kompetens påverkar oss och våra kunder. Vi skaffar oss tydliga instruktioner och policys, planerar, gör, följer upp och agerar.

  Våra kunder ger oss ett kvalitetsbetyg på hela 8,6 av 10 vilket i ord är lika med att våra lösningar är över förväntan.

  Våra kollegor ger oss ett fantastiskt högt employee Net Promotor Score (eNPS) som under 2023 i snitt ligger på otroliga 76!

  Våra värderingar, vår kultur och vårt kamratskap inom OMT är grunden till engagemanget hos våra kollegor, vilket gör oss som arbetsgivare och arbetsplats ständigt bättre. Ärlighet, engagemang, kamratskap, inkludering, transparens, delaktighet och medbestämmande är nycklar till att vi vill vara OMT!

  Dela
  Dela