OMT AB
Byt språk:
 • English
 • OMT arbetar med jämlikhet och integration

  Som ett resultat av vår jämställdhetspolicy, där vi utgår från kompetens och agerande oavsett man är av manligt eller kvinnligt kön samt vilken nationell eller internationell härkomst man utgår ifrån kan vi summera att arbetet lett till följande:
  Av alla rekryteringar 2015 är 29% kvinnor
  Av alla rekryteringar 2015 är 41% av internationell härkomst.
  Vår operativa ledningsgrupp består av 50% kvinnor.

  Då vi verkar inom tekniska branscher vilka är mansdominerade arbetar vi för att alla bedöms på lika villkor. Med tyngdpunkt på kompetens och engagemang fortsätter vi arbetet 2016. Vi anser det viktigt att arbeta för att uppfattas som förebilder, ha mod att förändra, vara pålitliga samt förtroendeingivande, vara engagerande och kompetenta oavsett kön eller härkomst.

  Dela
  Dela