OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Koncernbokslut 2016 OMT

  Gruppbild på anställda.

  Det är med stor ödmjukhet och stolthet vi presenterar 2016 års koncernbokslut. De totala intäkterna för 2016 summeras till 70,2 msek och resultatet efter finansiella poster hamnar på 10,3 msek. Vi är tacksamma för ett ökat förtroende på marknaden och hos våra kunder som ger oss möjligheten att leverera våra tjänster och ger oss ett återigen högt kvalitetsindex 8,4 av möjliga 10, där index över 8 är leverans över förväntan. Vi sänder ett stort tack till våra kollegor som genom sitt engagemang, professionalism och kompetens ser till att våra projekt, vår verksamhet och våra kunder mår bra. Den främsta nyckeln till framgång för våra kunder och vår verksamhet är våra kollegors vilja att alltid värna om våra kunders pengar, se till att vi alltid är måna om att göra oss värda vad någon betalar för oss och hjälpa till att skapa resultat hos kunderna med våra värderingar som stöd.

  Flerårsöversikt (tkr)
  Koncernern201620152014
  Nettomsättning70 21158 70251 926
  Resultat efter finansiella poster10 2525 4445 147
  Soliditet (%)555053
  Antal kollegor505043

  Förvaltningsberättelse
  Koncernen erbjuder teknik, projektledning och konsulttjänster till våra kunder inom transport-, energi-, process- och produktionsindustrin. Detta med starkt personligt engagemang för att överträffa våra kunders behov och önskemål. Vårt affärsmannaskap ska alltid utgå från att alla parter i en affär skall vara vinnare!

  2016 har präglats av en het marknad med stor efterfrågan av verksamhetens tjänster och produkter. Detta har inneburit ännu ett år med tillväxt och förbättrat resultat. De effektivitetsåtgärder som införlivades 2015 har slagit ut väl och skapat en effektiv organisation samt verksamhet. Den stora efterfrågan på kompetens inom teknik har även inneburit en något större personalomsättning under 2016 då verksamhetens kollegor är attraktiva på marknaden. För att komma tillrätta med personalomsättningen införlivades under hösten ett medarbetarprogram som tagit fram rätt och bättre förmåner och samt en visualisering av förmånerna att vara kollega inom OMT.

  Inom OMT AB, affärsområde Management Solutions har 2016 inneburit en jämn tillväxt med god lönsamhet. Alla regioner har gått bra och det är glädjande att region Väst gjort en mycket god uppryckning i aktiviteter och lönsamhet. Både omsättning samt resultat gick över förväntningarna för hela affärsområdet.

  Inom dotterbolaget OMT Service AB affärsområde Engineering Services genomfördes en markant satsning på kundaktiviteter vilket ledde till en ökad förfrågan av service och engineering tjänster. Både omsättning som lönsamhet ökade mot föregående år. Dock var kompetensbristen och svårigheten att få nya kollegor en begränsning samt att det genomfördes mindre helhetsåtaganden än planerat vilket medfört att vi ej uppnådde förväntningarna för året. Dock avslutades året med ett flertal nya kollegor som stärker oss in i 2017.

  Marknadsanalys av 2017 talar för en fortsatt stark efterfrågan på teknisk kompetens, tjänster och produkter. För att fortsätta skapa rätt förutsättningar för framtida utveckling, kvalitet och tillväxt tillsammans med kollegor, kunder och leverantörer går OMT nu in i en ny koncernstruktur. Vi vill genom vår nya koncernstruktur förtydliga vår anpassning mot de marknader vi verkar i. Ägar- och styrelsedirektivet är med fortsatt stark inriktning på sunt förnuft och långsiktighet samt att verksamheterna ska tillföra mervärde till kunder, leverantörer och kollegor.

  OMT AB överlåter sina verksamheter till en ny koncernstruktur med bolaget OMT Group AB som nytt moderbolag för vår verksamhet. Samtidigt passar vi på att bolagisera våra affärsområden i 3 dotterbolag, OMT Management AB, OMT Service AB och OMT BuildTech AB. Verksamheten delas in operativt i regionerna Öst, Stockholm, Mälardalen samt Syd, tidigare region Väst.

  OMT koncernen har i sin affärsplan ett fortsatt prioriterat fokus på värderingar, personligt engagemang och kvalitet på våra tjänster och produkter. Vi ska bli ännu bättre och hjälpa till att skapa en bättre omvärld.

  Med stolthet

  John Filipiak Wallderin, Styrelseordförande

  Dela
  Dela