OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Koncernbokslut 2015 OMT

  Vi kan återigen summera ett räkenskapsår 2015.01.01 – 2015.12.31 med högt kvalitetsindex, kund- och medarbetarnöjdhet samt framgång i våra projekt vilket lett till ytterligare tillväxt av vår verksamhet. Vi har nu haft nöjda kunder och en obruten tillväxt med positivt resultat sedan vårt första bokslut som aktiebolag för räkenskapsåret 2007.07.01 – 2008.12.31. De totala intäkterna summeras till 59 msek och resultatet efter finansiella poster hamnar på 5,4 msek.

  Vi tackar våra kunder för förtroendet och våra medarbetare för ett återkommande engagemang i vårt agerande, beteende och prestation!

  Förvaltningsberättelse
  Information om verksamheten:
  Koncernen erbjuder teknik, projektledning och konsulttjänster till våra kunder inom transport-, energi-, process- och produktionsindustrin. Detta med starkt personligt engagemang för att överträffa våra kunders behov och önskemål. Vårt affärsmannaskap ska alltid utgå från att alla parter i en affär skall vara vinnare!

  Under 2015 har koncernen arbetat internt med verksamhetsledning och effektivitetsåtgärder av processer och metodik. Det har lett till att OMT AB under hösten 2015 ackrediterats enligt ISO 9001:2008. Vi anser det viktigt att säkerställa vår kundnöjdhet, kvalitet på tjänster och produkter och inte minst vår medarbetarnöjdhet genom att ha rätt verksamhetsledning. Till detta arbete infördes även ett nytt dokumenthanteringssystem och ett nytt projekthanteringsverktyg.

  Inom OMT AB, affärsområde Management Solutions har även 2015 inneburit en jämn tillväxt med god lönsamhet. Framför allt region Öst samt Stockholm ökade. Under andra halvåret ökade beläggningen i projekt starkt även i region Väst.

  Inom dotterbolaget OMT Service AB, affärsområde Engineering Services rekryterades under hösten en ny VD och tillväxten tog fart under sista kvartalet när servicekoncept bearbetades och marknadsaktiviteterna ökade.

  Marknadsanalys av 2016 visar en fortsatt leverans med kvalitet, nöjda kunder, tillväxt samt lönsamhet på alla våra regioner och affärsområden. Efterfrågan på koncernens tjänster och produkter förväntas öka. Allt internt förbättringsarbete av metodik och verksamhetsledning under 2015 är infört varvid effektiviteten i vår verksamhet och projekt förväntas öka ytterligare. Prognosen för Q1 2016 visar på en omsättningsökning på ca 14% mot motsvarande period föregående år och 60-talet medarbetare är engagerade i verksamheten.

  OMT koncernen har i sin affärsplan ett fortsatt prioriterat fokus på värderingar, personligt engagemang och kvalitet på våra tjänster och produkter. Vi ska bli ännu bättre och hjälpa till att skapa en bättre omvärld.

  Med stolthet

  John Filipiak, Styrelseordförande

  Dela
  Dela