OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Har ni koll på er CE-märkning?

  Vi har precis avslutat en förbättringsåtgärd där några av våra projektledare förnyat sina kunskaper inom just CE-märkning. Vi hjälper återkommande våra kunder med projekt inom industrin där projektering och installation av utrustning ofta ingår. Utöver att ha koll på projektmetodik som projektledare så ingår även att man följer alla lagar och direktiv där CE-märkning ingår. Vad är då CE-märkning? Det är en produktmärkning där tillverkare eller importörer intygar att deras produkt uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Det är dock inte bara en tillverkare som ska CE-märka sina produkter utan även en entreprenör, beställare eller anläggningsägare har ett ansvar för en säker anläggning eller produkt.

  Utbildningen vi genomförde påminde oss om följande delar:

  •       Vad är ett produktansvar.

  •       Vilka lagar, direktiv och förordningar gäller.

  •       Vilka harmoniserade standarder finns att beakta.

  •       Vad klassas som en maskin, design av maskin/anläggning/processlinje.

  •       CE-märkning eller inte.

  •       Krav på sammansatta maskinlinjer eller vad som gäller vid ombyggnad av en maskin.

  •       Vilka ackrediterade organ (3:e part) finns.

  •       Bedömning om överensstämmelse, riskbedömning.

  •       Vilka dokument krävs.

  •       Försäkran om överensstämmelse.

  •       Användarkrav och systematiskt arbetsmiljöarbete.

  •       Användardirektiv

  I våra projekt tar vi hänsyn till flera intressenter och projektdeltagare där vi hjälper till att få rätt kravställning samt rätt avtal vid inköp av maskiner. Vi granskar funktion, säkerhet och dokumentation genom designkontroller, FAT, SAT och egenkontroller för att slutligen göra en bra projektöverlämning till drift.

  Nu är 25 av våra projektledare uppdaterade när det gäller CE-märkning så känner ni er osäkra i era projekt så är vi färskt utbildade i hur vi ska hjälpa er

  Läs mer om hur & var vi kan hjälpa dig med våra förbättrade färdigheter på www.omtab.se

  Dela
  Dela